Giải mã giấc mơ đã là một chủ đề quan tâm trong nhiều năm, và đương nhiên là có lý do của nó. Hiểu được ý nghĩa sâu xa của giấc mơ có thể giúp bạn nhận ra những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, từ đó hỗ trợ giúp bạn thấu hiểu hơn con người của chính mình.

The subject of dream interpretation has been of interest for many years, and for good reason. Understanding the deeper meaning of dreams can bring about realizations about how you feel and think, which can be beneficial for providing personal insight.1

Nguồn: Newsweek

Hiểu về giải mã giấc mơ. Understanding Dream Interpretations

Nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud đã mô tả giấc mơ là “con đường đế vương” đưa đến tâm trí vô thức và ông cho rằng bằng cách tìm hiểu nội dung hiển thị rõ ràng của giấc mơ, chúng ta có thể làm sáng tỏ những ham muốn vô thức bị che giấu có khả năng đưa đến chứng loạn thần.

Famed psychoanalyst Sigmund Freud described dreams as the “royal road” to the unconscious and suggested that by studying the obvious content of dreams, we could bring to light the hidden and unconscious desires that lead to neurosis.2

Phân tích các biểu tượng giấc mơ và gắn kết ý nghĩa cho chúng đã trở thành một nguồn giải trí và tự chiêm nghiệm trong văn hóa đại chúng. Giấc mơ có thực sự có ý nghĩa bị che giấu? Bạn có thể tìm ra những ước mơ và ham muốn vô thức bằng cách phiên giải giấc mơ của mình?

Analyzing dream symbols and ascribing meaning to them has become a source of both entertainment and self-reflection in popular culture. Do dreams really have hidden meanings? Can you learn your unconscious wishes and desires by interpreting your dreams?

Mặc dù một số học thuyết hiện đại về giấc mơ cho rằng câu trả lời là Không – tức giấc mơ thường có các thành tốt hướng sinh học nhiều hơn hoặc thậm chí còn do bởi tư thế ngủ – nhưng điều này không khiến các nhà giải mộng và phân tích ngưng nỗ lực tìm ra cho những biểu tượng và những chủ đề giấc mơ thường gặp có nghĩa gì.

While some modern theories of dreams suggest that the answer is nothat dreams may have a more biological component3 or even be due to sleep position4this hasn’t stopped interpreters and analysts from attempting to identify what common dream themes and symbols mean.

Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn một số dạng giấc mơ thường gặp và xem xem những cuốn sách giải mộng sẽ nói gì về chúng.

Let’s take a closer look at some of the most common dreams and what dream interpretation books have to say about them.

1. Mơ bị rơi ngã. Dreams About Falling

Mơ mình bị rơi té từ một độ cao lớn là giấc mơ khá thường gặp. Mặc dù rất nhiều người đồn đoán rằng nếu trong mơ mà bạn rơi xuống chạm đất thì bạn sẽ chết trong đời thực, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Vậy chính xác thì mơ mình bị rơi ngã có nghĩa gì?

Dreams about falling from great heights are very common. While there is a popular myth that if you hit the ground in your dream you will die in real life, it simply is not true. So what exactly could dreams about falling really mean?

Theo nhiều phương pháp giải mộng phổ biến và ít nhất là trong một nghiên cứu, mơ mình bị rơi ngã là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất ổn đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Có thể là bạn cần cân nhắc lại một lựa chọn, chẳng hạn, hoặc nghĩ về một hướng đi mới trong một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống.

According to many popular dream interpretations and at least one study, falling dreams are a sign that something in your life isn’t going well.5 It might suggest that you need to rethink a choice, for instance, or consider a new direction in some area of your life.

“Mơ bị rơi ngã rất phổ biến. Nó là biểu tượng cho nỗi sợ trong đời sống thực – có thể là sợ thất bại trong công việc hoặc trong đời sống tình cảm,” theo Russell Grant, tác giả cuốn “Từ điển mô tả Giấc mơ”. Ông cho nói thêm “Rơi ngã thường thể hiện một nhu cầu để bản thân đi thêm và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.”

“Dreaming of falling is very common. It is a symbol of fear in real life perhaps of failing at work or in your love life,” says Russell Grant, author of “The Illustrated Dream Dictionary.” He adds that “Falling often expresses a need to let yourself go more and enjoy life more.”6

2. Mơ bị trần truồng nơi công cộng. Dreams About Being Naked in Public

Nguồn: DeMilked

Bạn đã bao giờ mơ một giấc mơ kỳ cục là bạn đến trường học hoặc chỗ làm mà trần truồng như trẻ mới sinh chưa? Đừng lo. Mơ mình bị trần truồng không hề hiếm gặp.

Have you ever had one of those awkward dreams where you show up at school or the office in your birthday suit? Don’t worry. Dreaming about being naked is hardly unusual.5

Penney Peirce, tác giả cuốn “Từ điển giấc mơ cho người không biết gì”, cho rằng mơ mình không mặc gì ở nơi công cộng có thể ngụ ý rằng bạn cảm thấy mình như thể hơi giả tạo hoặc sợ tiết lộ những điểm thiếu sót và khiếm khuyết của bản thân.

Penney Peirce, the author of “Dream Dictionary for Dummies,” suggests that dreaming of public nudity might indicate that you feel like a phony or that you are afraid of revealing your imperfections and shortcomings.7

3. Mơ bị rượt đuổi. Dreams About Being Chased

Nguồn: Keen

Mơ bị rượt đuổi bởi một kẻ tấn công mình biết hoặc không biết rõ có thể khiến bạn kinh hãi cực kỳ. Và nhiều người có ghi nhận xuất hiện giấc mơ dạng này. Nhưng mơ bị rượt đuổi có thực sự ngụ ý những gì diễn ra trong tâm trí bạn không?

Dreams that feature being pursued by a known or unknown attacker can be particularly terrifying. And many people experience these types of dreams.5 But what do dreams of being chased say about what’s going on inside your mind?

Những nhà giải mã giấc mơ thường cho rằng những giấc mơ kiểu này thường hàm ý rằng bạn đang cố né tránh một điều gì đó trong cuộc sống thường ngày. Tony Crisp, tác giả cuốn “Từ điển Giấc mơ”, cho rằng bị rượt đuổi trong mơ cho thấy một ham muốn được trốn chạy khỏi những nỗi sợ hoặc chính những ham muốn của bản thân.

Dream interpreters often suggest that such dreams mean that you are trying to avoid something in your daily life. Tony Crisp, the author of “Dream Dictionary,” suggests that being chased in a dream might indicate a desire to escape from your own fears or desires.8

Chìa khóa để hiểu được ý nghĩ của giấc mơ dạng này còn tùy thuộc vào nhận dạng của kẻ truy đuổi bạn. Nếu nó là:

The key to understanding what such a dream might mean depends partly on the identity of your pursuer. If it is:

– Một con vật: Bạn có thể đang chạy trốn khỏi nỗi tức giận, đam mê và những cảm xúc khác của bản thân.

An animal: You might be hiding from your own anger, passions, and other feelings.

– Một kẻ truy đuổi không rõ danh tính: Nếu bạn bị một thứ bí ẩn truy đuổi, không rõ là ai hay cái gì, thì đây có thể đại diện cho một trải nghiệm thời thơ ấu hoặc một sang chấn trong quá khứ.

An unknown chaser: If your pursuer is a mysterious, unknown figure, it might represent a childhood experience or past trauma.

– Một người trái giới tính với bạn: Crisp cho rằng điều này nghĩa là bạn sợ tình yêu hoặc bị ám ảnh bởi một mối quan hệ trong quá khứ.

A member of the opposite sex: Crisp suggests this means you are afraid of love or haunted by a past relationship.

4. Mơ bị mất răng. Dreams About Losing Teeth

Mơ mình bị rụng hết răng ngụ ý gì? Penney Peirce, tác giả cuốn “Từ điển giấc mơ cho người không biết gì,” cho rằng mơ mình bị mất răng có thể có nhiều hàm nghĩa.

What do dreams mean if your teeth fall out? Penney Peirce, the author of “Dream Dictionary for Dummies,” suggests that dreaming about losing teeth can have multiple meanings.7

Có thể là bạn đang lo lắng về sự thu hút và vẻ ngoài của mình chẳng hạn. Cũng có thể là bạn bận tâm đến năng lực giao tiếp của bản thân, hoặc lo rằng mình đã nói điều gì đó xấu hổ.

It might mean that you are worried about your attractiveness or appearance, for instance. It may also indicate that you are concerned about your ability to communicate, or that you are concerned that you might have said something embarrassing.

Bà giải thích, “Bản chất cốt lõi của răng là để nhai nuốt, cắn, xé và nghiền. Nếu bạn mất răng, bạn mất sức mạnh cá nhân và khả năng quả quyết, quyết đoán và tự bảo vệ chính mình.”

“The real essence of teeth is their ability to bite through, to cut, tear, and grind,” she explains. “If your teeth fall out, you lose personal power and your ability to be assertive, decisive, and self-protective.”

5. Mơ về cái chết. Dreams About Dying

Chết chóc cũng là một chủ đề mơ phổ biến và là một dạng mơ đặc biệt khiến bạn hoảng hốt. Chủ thể sẽ có lúc mơ về cái chết của người thân hoặc chính mình. Lý giải phổ biến nhất là những giấc mơ kiểu này phán ánh lo âu về sự thay đổi hoặc một nỗi sợ vô hình nào đó.

Death is another common subject of dreams and one that can be particularly disconcerting. Dreamers sometimes dream of the death of a loved one or even of dying themselves. Popular dream interpretations suggest that such dreams reflect anxiety about change or a fear of the unknown.

“Giống như cái chết, thay đổi có thể khá đáng sợ vì – cũng như khi chết đi – chúng ta không biết cái gì đang chờ đợi chúng ta “ở bờ bên kia” của sự thay đổi, cũng là lý do tại sao tâm trí trong mơ sẽ đánh đồng sự thay đổi với cái chết,” theo Lauri Loewenberg trong cuốn “Mơ về nó: Giải mã giấc mơ, Thay đổi cuộc đời.”

“Like death, change can be scary becausealso like deathwe do not know what is ‘on the other side’ of the change, which is why the dreaming mind equates change with death,” suggests Lauri Loewenberg in her book “Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life.”9

Loewenberg cũng tin rằng mơ người thân bị chết cũng phản ánh một nỗi sợ tương đồng với nỗi sợ thay đổi, đặc biệt là đối với con cái mình. Khi trẻ lớn lên, đầu óc cha mẹ bắt đầu tự vấn là phiên bản bé nhỏ của con mình đi đâu rồi. Mơ về cái chết, vì vậy, phản ánh một sự thương tiếc cho khoảng thời gian đó.

Loewenberg also believes that dreaming about the death of a loved one can reflect a similar fear of change, especially with regard to our children. As a child grows up, a parent’s mind begins to wonder where the younger version of the child went. Dreams of dying, therefore, reflect a sort of mourning for the passage of time.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người nào đang dần tiến đến điểm kết thúc cuộc đời và những người thân xung quanh có những giấc mơ sâu sắc và có ý nghĩa, thường sẽ thể hiện tâm thế bình ổn, sẵn sàng ra đi, dõi theo và gắn bó với người đã ra đi, những người thân đang chờ đợi, những trải nghiệm khó chịu và những công chuyện còn dang dở.

Studies have also shown that those approaching the end of life and loved ones around them experience significant and meaningful dreams, often relating to a comforting presence, preparing to go, watching or engaging with the deceased, loved ones waiting, distressing experiences, and unfinished business.10

6. Mơ về kiểm tra thi cử. Dreams About Taking a Test

Nguồn: Symbol Sage

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng mơ mình đi thi hay làm bài kiểm tra cũng khá thường gặp. Theo Craig Hamilton-Parker, tác giả cuốn “Ý nghĩa ẩn giấu của giấc mơ”, làm bài kiểm tra trong mơ có thể tiết lộ một nỗi sợ thất bại giấu kín của bản thân.

Studies have also found that dreams of test-taking are common.5 According to Craig Hamilton-Parker, author of “The Hidden Meaning of Dreams,” taking an exam in your dream might reveal an underlying fear of failure.11

Ông viết, “Thi cử là trải nghiệm khá căng thẳng, khi bạn buộc phải đối mặt với những điểm yếu của mình. Mơ mình thi rớt, đến trễ giờ thi hoặc thi mà chưa chuẩn bị kỹ đều cho thấy bạn cảm thấy không được chuẩn bị trước những khó khăn trong đời sống thực.”

“Examinations are stressful experiences in which you are made to face up to your shortcomings,” he writes. “To dream of failing an exam, being late for one, or being unprepared shows that you feel unprepared for the challenges of waking life.”

7. Mơ ngoại tình. Dreams About Infidelity

Mơ bạn đời hoặc người yêu ngoại tình với người khác có thể khiến bạn cực kỳ khó chịu. Trong một số trường hợp, con người ta thậm chí còn bắt đầu tự nghi ngờ không biết giấc mơ này có thực sự đúng hay không. Vậy mơ bạn đời không chung thủy có thể nào ngụ ý thực tế sắp diễn ra theo hướng như vậy? Hoặc đã đang xảy ra rồi?

Dreaming that your spouse or romantic partner is cheating on you with someone else can be incredibly distressing. In some cases, people even start to wonder if the dream might really be true. Does dreaming that your partner is unfaithful mean that it might happen? Or that it is already happening?

Mặc dù những giấc mơ này có thể là phản chiếu nỗi sợ về sự bất tín, nhưng chúng không có nghĩa là bạn đời đang thực sự hoặc sẽ lừa dối bạn, theo Trish và Rob MacGregor, tác giả cuống “Từ điển giấc mơ đầy đủ: Hướng dẫn gối đầu giường giúp bạn biết được ý nghĩa giấc mơ.”

While these dreams might be the reflection of fears of infidelity, such dreams probably don’t mean that your spouse is cheating or will cheat, say Trish and Rob MacGregor, authors of “Complete Dream Dictionary: A Bedside Guide to Knowing What Your Dreams Mean.”

Hai người cũng nói thêm, “Đây là một dạng mơ kiểu “Lỡ như…” – bạn đang kiểm tra giới hạn của sự thật.”

“This is another ‘what if’ dreamyou are testing the limits of reality,” the authors suggest.12

Eve Adamson và Gayle Williamson, hai tác giả của cuốn “Từ điển hoàn chỉnh về hướng dẫn giấc mơ cho kẻ khờ”, thừa nhận mơ về sự thiếu chung thủy cho thấy những vấn đề về lòng tin, sự trung thành và giao tiếp trong một mối quan hệ. “Nếu bạn hoặc bạn đời ngoại tình trong mơ, một trong hai bạn đang không có được cái bản thân muốn từ mối quan hệ ngay thời điểm hiện tại.”, nhóm tác giả viết.

Eve Adamson and Gayle Williamson, authors of “The Complete Idiot’s Guide Dream Dictionary,” posit that dreams about infidelity indicate issues with trust, loyalty, and communication in a relationship. “If you or your partner cheated in your dream, one of you isn’t getting what you need from that relationship right now,” they write.13

8. Mơ về bay lượn. Dreams About Flying

Nguồn: Live Science

Nhiều người mơ mình đang bay. Mơ mình bay lượn có thể rất thích thú và thậm chí khiến người ta thấy tự do, nhưng chúng cũng có thể đôi lúc gây hoảng sợ (đặc biệt là với những người sợ độ cao.)

Many people experience dreams about flying.14 Flying dreams can be exciting and even liberating, but they can also sometimes be quite frightening (especially for those afraid of heights).

Theo Tony Crisp, tác giả cuốn “Từ điển giấc mơ”, mơ mình biết bay thường bao hàm hai khía cạnh. Có thể là cảm giác tự do và độc lập. Mặt khác, chúng có thể hàm ý một ham muốn trốn thoát hoặc bỏ chạy khỏi những hiện thực cuộc sống.

According to Tony Crisp, author of “Dream Dictionary,” dreams about flying often have two very different sides.8 They can represent feelings of freedom and independence. On the other hand, they can also indicate a desire to flee or escape from the realities of life.

Ông viết, “Bay một mình thường xuất hiện nhiều nhất, cho thấy khía cạnh độc lập của chuyện biết bay. Nhưng vì nó thường gắn kiền với cảm giác vui thích, bay lượn có thể lại mô tả khuynh hướng tính dục… Đặc biệt là khi có thể hiện sự tự do thoát khỏi những quy chuẩn và giới hạn của xã hội.”

“Flying alone occurs most frequently,” he writes, “showing the independent aspect of flying. But because it often involves positive feelings of pleasure, flying may depict our sexuality…especially aspects of it expressing freedom from social norms and restraints.”

9. Mơ về bầu bì. Dreams About Pregnancy

Các nhà giải mã giấc mơ thường cho rằng mơ về chuyện mang bầu có thể đại diện cho bất kể điều gì từ sự sáng tạo đến nỗi sợ hãi. David C. Lohff, tác giả cuốn “Từ điển giấc mơ”, tin rằng mơ về chuyện có bầu đôi lúc có thể ngụ ý cho những nỗi sợ của người phụ nữ khi chưa sẵn sàng làm mẹ.

Dream interpreters often suggest that dreams about pregnancy represent everything from creativity to fear. David C. Lohff, the author of “Dream Dictionary,” believes that pregnancy dreams might sometimes represent a woman’s fears of being an inadequate mother.15

Tác giả Tony Crisp, lại có góc nhìn khác, ông cho rằng mơ có bầu thường cho thấy chủ thể đang hình thành một năng lực tiềm ẩn nào đó hoặc biểu thị mối quan hệ đang ngày càng sâu sắc. Nhà giải mộng Russell Grant lại viết rằng những giấc mơ này là linh cảm về những thời điểm khó khăn.

Author Tony Crisp, has a different take, suggesting that pregnancy dreams indicate that the dreamer is developing some area of potential or deepening a relationship.8 Dream interpreter Russell Grant writes that these dreams presage difficult times.6

Những chủ đề thường gặp khác. More Common Dream Themes

Vẫn còn những chủ đề khá phổ biến khác trong giấc mơ, bao gồm: There are other dream themes that tend to be fairly common. They include:16

– Phát hiện ra căn phòng hoặc lối đi mới. Discovering new rooms or passages

– Ăn mặc thiếu phù hợp. Being dressed inappropriately

– Không thể tìm ra nhà vệ sinh. Being unable to find a toilet

– Đến trễ. Arriving someplace late

– Có một cơn sóng lớn sắp ập đến. Having a massive wave approaching you

– Tìm thấy tiền. Finding money

Kết luận. Bottom lines

Bạn nghĩ thế nào? Có phiên giải nào chính xác với bạn không? Nếu không, đừng lo – giấc mơ của bạn là độc nhất và thể hiện tính cá nhân cao. Nhưng đúng là, những thứ bạn trải nghiệm trong giấc mơ có khả năng cao chính là một dạng phản chiếu những mối bận tâm của bạn trong đời sống thường nhật, hoặc về những sự kiện diễn ra gần đây.

So what do you think? Do some of these dream interpretations seem accurate? If not, don’t worryyour dreams are unique and highly personal. In all likelihood, the things you experience in your dreams are probably a reflection of the concerns you face in your daily existence, or of recent events.17

Câu hỏi thường gặp. Frequently Asked Questions

Mơ về ai đó có nghĩa là gì? What does it mean when you dream about someone?

Nhà tâm lý học Carl Jung tin rằng nếu bạn mơ về một ai đó thân thiết hoặc một người quan trọng với bạn, thì điều đó thể hiện cảm xúc của bạn dành cho người ấy trong thực tế; trong khi đó, nếu mơ về một người không mấy thân thiết (như một ai đó từng gặp trong quá khứ) hoặc một người không quen biết, thì người đó mang tính biểu tượng nhiều hơn.

Psychoanalyst Carl Jung believed that if you dream about someone close to you or someone who is important to you, that might represent how you feel about that person in real life; whereas if you dream about a person you are not close with (such as someone in your past) or an unknown person, that person is more symbolic.18

Sigmund Freud cho rằng môi trường xung quanh người mà bạn đang mơ về cũng khá quan trọng, như mơ về cha mẹ ở những nơi mà bình thường chỉ thấy vua và hoàng hậu ở, thì có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng bạn dành cho họ.

Sigmund Freud suggested that the environment around the person you’re dreaming about may matter as well, such as dreaming of your parents in places you would normally find a king and queen, which would be a sign of your respect for them.19

Giải mã giấc mơ chính xác tới đâu? How accurate are dream interpretations?

Không có cách nào để trả lời câu hỏi này một cách chắc chắn vì giải mã giấc mơ vừa mang tính chủ quan vừa đặc thù cho từng cá nhân. Chúng mang tính cá nhân vì ý nghĩa giấc mơ áp cho một người sẽ không giống với người khác. Giải mã giấc mơ cũng khá chủ quan vì chúng dựa vào những ý nghĩa mà bạn gắn cho chúng, và những tầng nghĩa được gắn vào này lại khác nhau tùy từng người.

There is no way to answer this question with any certainty as dream interpretations are both individual and subjective. They are individual in that the meaning of dreams for one person may not be the same for another. Dream interpretations are also subjective in that they are based on the meanings that you assign them, and these assigned meanings can also differ from one person to the next.

Tại sao giải mã giấc mơ lại quan trọng trong phân tâm học? Why are dream interpretations important in psychoanalysis?

Theo thuyết giấc mơ tự tổ chức, giấc mơ là phản chiếu của những hoạt động thể chất và tinh thần của một người, vì vậy, chúng cung cấp thông tin quan trọng về những suy nghĩ và trạng thái cảm xúc của chủ thể. Các nhà phân tâm học sau đó có thể sử dụng những giấc mơ này để hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong tâm trí họ, có thể là ở cấp độ vô thức.

The self-organization theory of dreaming implies that dreams are a reflection of one’s physiological and psychological activities, thus providing important information about the person’s thoughts and emotional state. Psychoanalysts can then use the person’s dreams to better understand what is going on in their mind, perhaps on an unconscious level.20

Nguồn: Pxfuel

Mơ về tình dục có ý nghĩa gì? What do sexual dreams mean?

Một số nghiên cứu cho rằng mơ về tình dục là kết quả của những suy nghĩ và mộng tưởng của bạn lúc tỉnh táo, khi đó những suy nghĩ về tình dục tần suất cao góp phần hình thành nhiều hơn những giấc mơ dạng này. Nhiều người khác liên kết giấc mơ về tình dục với ham muốn được ở trong một tình huống kích thích tình dục của chủ thể. Giấc mơ dạng này là khá thường gặp, với khoảng 95% người ghi nhận có giấc mơ có bản chất khiêu gợi tình dục.

Some studies suggest that having sexual dreams is a result of your thoughts and fantasies when you’re awake, with more frequent thoughts about sex contributing to more of these dreams.21 Others connect dreaming about sex with a desire to be in a sexually stimulating situation.22 These types of dreams are common, with more than 95% of people reporting having dreams that are erotic in nature.23

Giấc mơ tái diễn nhiều lần có nghĩa gì? What do recurring dreams mean?

Một số nhà nghiên cứu đặt ra giả thiết cho rằng những giấc mơ thường xuyên, lặp đi lặp lại thể hiện sự bực dọc muốn được đáp ứng những nhu cầu tâm lý vốn chưa được chủ thể để ý. Những giấc mơ lặp đi lặp lại cũng khá thường gặp sau khi chủ thể trải qua nhiều nỗi đau tinh thần, như với người mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Some researchers theorize that regular, recurring dreams represent being frustrated about psychological needs that are unmet.24 Recurring dreams are also common after experiencing a lot of mental distress, such as with post-traumatic stress disorder.25

Giấc mơ sống động nghĩa là gì? What do vivid dreams mean?

Trong một số trường hợp, mơ một giấc mơ sống động, mãnh liệt là kết quả của một sang chấn lớn, theo một số nghiên cứu chỉ ra sự gia tăng dạng giấc mơ này.

In some cases, having vivid or highly intense dreams is a result of major trauma, with some studies showing increases in these types of dreams post-9/11.26

Giấc mơ sống động nói chung sẽ xuất hiện trong giấc ngủ chuyển động mắt nhanh và có thể cũng bị gây ra bởi giấc ngủ không liên tục, thiếu ngủ, rối loạn giấc ngủ, căng thẳng, mang thai hoặc một loại thuốc nào đó bạn đang uống.

Dreams that are vivid generally occur during REM sleep and could also be due to fragmented sleep, sleep deprivation, a sleep disorder, stress, pregnancy, or a medication you are taking.27

Nguồn: Pxfuel

Tham khảo. Sources

Edwards C, Malinowski J, McGee S, Bennett P, Ruby P, Blagrove M. Comparing personal insight gains due to consideration of a recent dream and consideration of a recent event using Ullman and Schredl dream group methods. Front Psychol. 2015;6. doi:10.3389/fpsyg.2015.00831

Schredl M. Freud’s interpretation of his own dreams in “The interpretation of dreams”: A continuity hypothesis perspective. Int J Dream Res. 2008;1(2):4447. doi:10.11588/ijodr.2008.2.80

Ellman S, Weinstein L. When theories touch: An attempted integration reformulation of dream theory. In: Fonagy P, Kächele H, Leuzinger-Bohleber M, Taylor D, eds, The Significance of Dreams: Bridging Clinical and Extraclinical Research in Psychoanalysis. Karnac Books.

Yu CK. The effect of sleep position on dream experiences. Dreaming. 2012;22(3):212-221. doi:10.1037/a0029255

Weinstein N, Campbell R, Vansteenkiste M. Linking psychological need experiences to daily and recurring dreams. Motiv Emot. 2018;42(1):5063. doi:10.1007/s11031-017-9656-0

Grant R. The Illustrated Dream Dictionary. Sterling.

Peirce P. Dream Dictionary for Dummies. Wiley.

Crisp T. Dream Dictionary: An A-to-Z Guide to Understanding Your Unconscious Mind. Random House Publishing Group.

Loewenberg L. Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life. St. Martin’s Publishing Group.

Nosek CL, Kerr CW, Woodworth J, et al. End-of-life dreams and visions: A qualitative perspective from hospice patients. Am J Hosp Palliat Care. 2015;32(3):269-74. doi:10.1177/1049909113517291

Hamilton-Parker C. The Hidden Meaning of Dreams. Sterling.

MacGregor T, MacGregor R. The Complete Dream Dictionary: A Bedside Guide to Knowing What Your Dreams Mean. F+W Media.

Adamson E, Williamson G. The Complete Idiot’s Guide Dream Dictionary. Alpha Books.

Nir Y, Tononi G. Dreaming and the brain: from phenomenology to neurophysiology. Trends Cogn Sci. 2010;14(2):88100. doi:10.1016/j.tics.2009.12.001

Lohff DC. Dream Dictionary: A Comprehensive Guide to Analysis and Interpretation, With Explanations for More Than 350 Symbols and Theories. Courage Books.

Nielsen TA, Zadra AL, Simard V, et al. The typical dreams of Canadian university students. Dreaming. 2003;13(4):211-235. doi:10.1023/B:DREM.0000003144.40929.0b

Wang JX, Shen HY. An attempt at matching waking events into dream reports by independent judges. Front Psychol. 2018;9:465. doi:10.3389/fpsyg.2018.00465

Jung CG. Dream Analysis 1: Notes of the Seminar Given in 1928-30.

Majumdar P, Tripathi S. Comparison of Freudian & Jungian view on dream analysis. Pramana Res J. 2019;9(6):1387-99.

Zhang W, Guo B. Freud’s dream interpretation: a different perspective based on the self-organization theory of dreaming. Front Psychol. 2018;9:1553. doi:103389/fpsyg.2018.01553

Schredl M, Geibler C, Gortiz A. Factors influencing the frequency of erotic dreams: an online study. Psychol Sexual. 2019;19(4):316-24. doi:10.1080/19419899.2019.1638297

Younis I, Abdelrahman S, Ibrahim A, Hasan S, Mostafa T. Sex dreams in married women: Prevalence, frequency, content, and drives. Dreaming. 2017;27(3):251-9. doi:10.1037/drm0000058

Vaillancourt-Morel M, Daspe M, Lussier Y, Zadra A. Targets of erotic dreams and their associations with waking couple and sexual life. Dreaming. 2021;31(1):44-56. doi:10.1037/drm0000160

Weinstein N, Campbell R, Vansteenkiste M. Linking psychological need experiences to daily and recurring dreams. Motiv Emot. 2018;42:50-63. doi:10.1007/s11031-017-9656-0

Dithole K, Thupayagale-Tshweneagae G, Mgutshini T. Posttraumatic stress disorder among spouses of patients discharged from the intensive care unit after six months. Issues Mental Health Nurs. 2013;34(1):30-5. doi:10.3109/01612840.2012.715235

Hartmann E, Brezler T. A systematic change in dreams after 9/11/01. Sleep. 2008;31(2):213-8. doi:10.1093/sleep/31.2.213

Nguồn: https://www.verywellmind.com/understanding-your-dreams-2795935

Như Trang.