Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã là một hình thức điều trị kết hợp các hoạt động trải nghiệm ngoài trời và các phiên trị liệu.

Wilderness therapy is an experiential form of therapy that combines outdoor experiences and therapy sessions.

“Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có thể mang đến và tạo điều kiện xây dựng một môi trường giúp người bệnh tự phục hồi. Ý tưởng cốt lõi của phương pháp này là người bệnh sẽ học cách cùng chung sống theo nhóm, hình thành các mối quan hệ với mọi người và nhận ra sức mạnh của bản thân”, chia sẻ từ TS. Sabrina Romanoff, một nhà tâm lý học đang thực hành các phiên thiệp cá nhân cho khách hàng.

“Wilderness therapy can provide an encouraging and understanding milieu for self-discovery. The idea is to learn how to live within a group, develop relationships, and recognize your own capacity for strength,” says Sabrina Romanoff, PsyD, a licensed psychologist with a private practice.

Nguồn: Popular Science

TS. Romanoff cũng chia sẻ thêm, “Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã được sử dụng nhiều nhất cho các nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ, khi đó những người này sẽ được ở trong một môi trường mô phỏng lại những thử thách trong phạm vi kết cấu xã hội tự nhiên.”

“Wilderness therapy is most often used for at-risk adolescents that are placed in environments that are supposed to mimic the challenges within their natural social structures,” says Romanoff.

Dạng trị liệu này có khi cũng được áp dụng cho cả gia đình và các cặp đôi, vì nó có thể là một dạng trải nghiệm giúp tăng cường gắn kết nhóm. Cùng nhau tham gia các hoạt động trị liệu ngoài thiên nhiên hoang dã cũng có thể giúp các gia đình có con em đang gặp rắc rối trong độ tuổi thanh thiếu niên giải quyết các vấn đề trong gia đình, cải thiện mối quan hệ và giúp chữa lành cho cả gia đình.

This form of therapy is sometimes offered for families and couples too, as it can be a bonding experience. Doing a wilderness program together can also help families with troubled adolescents address their issues, work on their relationships, and heal as a family.

Các dạng thức. Types of Wilderness Therapy

Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có hai dạng trị liệu được thực hành ngoài trời, được Romanoff tóm tắt như sau:

Wilderness therapy is one of two types of therapy that is practiced in outdoor settings. Romanoff outlines these forms of therapy and what they involve:

– Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã: Dạng trị liệu này bao gồm những hoạt động ngoài trời và tập trung vào sự kiên nhẫn và tính linh hoạt.

Wilderness therapy: This form of therapy involves outdoor activities and focuses on perseverance and flexibility.

– Trị liệu qua các trò phiêu lưu mạo hiểm: Dạng thức trị liệu này sẽ có các hoạt động mạo hiểm. Mục tiêu chính là để chủ thể thúc đẩy bản thân và mang đến sự liều lĩnh táo bạo cả về thể chất và tinh thần.

Adventure therapy: This form of therapy includes adventure activities. It is about pushing yourself and taking both physical and emotional risks.

Kỹ thuật. Techniques

“Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã sẽ có các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm, huấn luyện kỹ năng sinh tồn và các hoạt động gắn kết nhóm. Mặc dù những kỹ thuật này là nội dung của trị liệu nhưng quá trình thực hiện sẽ có điều chỉnh khi những niềm tin và hành vi không tốt xuất hiện và có thể được thay đổi để chủ thể trở nên tốt hơn, “TS. Romanoff chia sẻ.

“Wilderness therapy techniques include adventures, survival skills training, and group bonding activities. While these techniques provide the content of the therapy, the transformation occurs during the process as unproductive beliefs and behaviors arise during these situations and have the potential to be transformed,” says Romanoff.

Có một số hoạt động chính trong trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã: These are some of the outdoor activities wilderness therapy can involve:

– Thám hiểm: Có thể là thám hiểm để tìm hiểu một thứ gì đó hoặc thám hiểm sinh tồn, thường thực hiện theo nhóm. Những hoạt động này có thể trang bị cho chủ thể những kỹ năng sinh tồn, khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, và cải thiện niềm tin và tinh thần hợp tác của chủ thể.

Expeditions: These can include exploratory or survival expeditions that are often performed in groups. They can help equip you with survival skills, encourage teamwork, and improve trust and cooperation.

Nguồn: School Travel Organiser

– Chơi trò chơi: Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có thể có các trò chơi và các hoạt động giải quyết vấn đề giúp thúc đẩy sự tự tin, lòng tự trọng và kỹ năng lãnh đạo khi bạn dần giải quyết các thử thách và vượt qua các chướng ngại.

Games: Wilderness therapy can involve games and problem-solving activities that can boost your confidence, self-esteem, and leadership skills as you solve challenges and overcome obstacles.

Phiêu lưu: Bạn cũng có thể có một số hoạt động phiêu lưu mạo hiểm như, leo núi, chơi zipline, chèo thuyền, leo vách đá, những hoạt động này có thể kích thích bạn cả thể chất lẫn tinh thần.

Adventures: You may also do some adventure activities, such as hiking, ziplining, boating, and rock climbing, that can help you push yourself physically and emotionally.

– Các hoạt động giải trí: Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã thường sẽ có cả những hoạt động giải trí ngoài trời giúp bạn tự khám phá bản thân khi dành thời gian giữa thiên nhiên, tránh xa cuộc sống thường nhật.

Recreational activities: Wilderness therapy also often includes outdoor recreational activities that can help with self-discovery as you spend time in nature, away from your usual environment.

Ngoài các hoạt động kể trên, trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã cũng cung cấp các phiên trị liệu với chuyên gia sức khỏe tâm thần. Những phiên làm việc này thường được thực hiện theo nhóm; tuy nhiên, cũng có thể có các phiên trao đổi cá nhân và hỗ trợ nhóm. Trị liệu viên sẽ hỗ trợ can thiệp vào những niềm tin và hành vi tiêu cực, thay thế chúng bằng những dạng suy nghĩ tích cực, lành mạnh hơn.

In addition to these activities, wilderness therapy includes therapy sessions with mental health professionals. The sessions are often conducted in a group setting; however, they can include individual sessions and support groups as well. Therapists work on challenging negative beliefs and behaviors and replacing them with healthier, more positive thought patterns.

Tùy thuộc vào chương trình bạn chọn, bạn có thể sẽ được xếp chung với những người cũng độ tuổi như bạn, hoặc những người cũng đang gặp phải những vấn đề tương tự. Một số chương trình kết hợp những người đang ở trong các giai đoạn điều trị khác nhau, những người vào chương trình trước có thể hướng dẫn, hỗ trợ, truyền cảm hứng, và hỗ trợ cho ngưới mới bắt đầu.

Depending on the program you opt for, you may be placed with others who are the same age as you, or face the same issues. Some programs combine people who are at different stages of treatment; those who have been in the program longer can offer mentorship, guidance, inspiration, and peer support to beginners.

Những vấn đề trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có thể can thiệp. What Wilderness Therapy Can Help With

Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có thể khá hữu ích trong quá trình can thiệp những bệnh lý tâm thần bao gồm:

Wilderness therapy may be helpful with mental health conditions such as:

– Lo âu. Anxiety

– Hội chứng Asperger. Asperger’s syndrome

– Rối loạn giảm chú ý. Attention deficit disorder

– Trầm cảm. Depression

– Rối loạn ăn uống. Eating disorders

– Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Obsessive-compulsive disorder

– Sử dụng ma túy. Substance use

– Sang chấn. Trauma

Ngoài ra, trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã cũng có thể giúp hỗ trợ các thanh thiếu niên có tự trọng thấp, thái độ né tránh, thách thức, bốc đồng, liều lĩnh, hoặc các hành vi nổi loạn.

Additionally, wilderness therapy can also help teenagers with issues like low self-esteem, avoidance, defiance, and impulsive, reckless, or rebellious behavior.

Ở những giai đoạn đầu của hình thức trị liệu này, chuyên gia sẽ đánh giá tham dự viên để xác định vấn đề họ đang gặp phải.

The initial stages of wilderness therapy can involve assessing participants to determine what issues they might have.

Lợi ích của trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã. Benefits of Wilderness Therapy

Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có thể mang đến nhiều lợi ích:

These are some of the benefits wilderness therapy can offer:

– Kiểm soát cảm xúc: Là một dạng trị liệu thực nghiệm, trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có thể giúp bạn thực sự hòa mình vào thiên nhiên, giúp bạn trải nghiệm những suy nghĩ và cảm xúc mà trước giờ bạn chưa từng biết đến. Nó có thể giúp bạn xử lý cảm xúc, giúp bạn kiểm soát chúng tốt hơn, từ đó giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn.

Manage emotions: Being an experiential form of therapy, wilderness therapy can be immersive and help you experience thoughts and emotions that you may have been unaware of. It can help you process these emotions, give you better control over them, and help you understand yourself better.

Nguồn: ExcursionPass

– Tăng cường các mối quan hệ: Dạng trị liệu này thường bao gồm các hoạt động nhóm đòi hỏi tinh thần làm việc tập thể và hợp tác, cũng là những thứ có thể giúp bạn xây dựng những mối quan hệ vững mạnh. Từ đó, nó có thể giúp cải thiện những mối quan hệ của bạn với gia đình và bạn bè bên ngoài thế giới thường nhật.

Strengthen relationships: This form of therapy often involves group activities that require teamwork and cooperation, which can help you build strong relationships. Eventually, this can help improve your relationships with your family and friends outside the wilderness therapy setting as well.

– Tăng cường tính trách nhiệm: Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có thể dạy bạn những kỹ năng sinh tồn và làm gia tăng cảm quan của chính bạn về trách nhiệm của bản thân.

Instill responsibility: Wilderness therapy can teach you survival skills and increase your sense of responsibility.

– Tạo dựng sự tự tin: Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã giúp bạn vượt qua những thử thách thể chất cũng như những suy nghĩ và niềm tin tiêu cực, từ đây lòng tự trọng của bạn được cải thiện và bạn cũng trở nên tự tin hơn.

Build confidence: Wilderness therapy involves overcoming physical challenges as well as negative thoughts and beliefs, which can improve your self-esteem and make you more confident.

– Giảm tính tiêu cực: Thiên nhiên hoang dã có thể giúp bạn thay thế những suy nghĩ và hành vi tiêu cực bằng những dạng thức suy nghĩ lành mạnh, tích cực hơn.

Reduce negativity: Wilderness can help you replace negative thoughts and behaviors with healthier, more positive thought patterns.

– Phát triển các kỹ năng ứng phó: Dạng trị liệu này có thể trang bị cho bạn những kỹ năng ứng phó hữu ích trong nhiều khía cạnh của đời sống sau này, bao gồm gia đình, trường học và nơi làm việc.

Develop coping skills: Wilderness therapy can equip you with coping skills that can come in handy in other aspects of your life, including at home, school, or work.

– Thúc đẩy phát triển cá nhân: Hình thức điều trị này có thể giúp bạn mỗi lúc mỗi nhận thức bản thân mình rõ hơn. Nó cũng giúp bạn hình thành kỹ năng lãnh đạo và một quy cách làm việc mạnh mẽ hơn.

Encourage personal development: This form of therapy can help you become more self-aware. It can also help you develop leadership skills and a stronger work ethic.

– Cải thiện sức khỏe và tình trạng thể chất: Thể chất hoạt động tích cực, dành thời gian với thiên nhiên và hạn chế tiếp cận các thiết bị điện tử có thể giúp cải thiện sức khỏe và giúp cơ thể bạn mạnh khỏe hơn.

Improve health and fitness: Being physically active, spending time in nature, and having limited access to electronics can help improve your health and make you fitter.

Theo một nghiên cứu năm 2016, một số khía điểm đặc biệt khiến hình thức điều trị này trở nên hiệu quả bao gồm: Trải nghiệm thực tế; các hoạt động nhóm; môi trường tự nhiên; xa nhà; và thực hiện thành công các hoạt động ngoài trời cùng các thử thách thể chất.

According to a 2016 study, the experiential nature of wilderness therapy; group activities; natural surroundings; being away from home; and success with outdoor activities and physical challenges are some of the aspects that make wilderness therapy beneficial.1

Tính hiệu quả. Effectiveness

Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có một quá khứ khá chông gai. Thậm chí đến ngày nay, nhiều chương trình vẫn khó đạt được kết quả như kỳ vọng, TS. Romanoff chia sẻ.

Wilderness therapy programs have a rocky history. Even today, many programs struggle to achieve desired outcomes, says Romanoff.

Dạng trị liệu này nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều vì những lo ngại về chất lượng dịch vụ cũng như tính hiệu quả của mô hình điều trị – trích lời TS. Sabrina Romanoff.

This form of therapy is quite controversial due to concerns about the quality of care and effectiveness of treatment provided. Sabrina Romanoff, PsyD

Bà cũng nói thêm, “Có một sự biến động lớn trong phương thức điều trị ở mỗi chương trình. Trong khi một số chương trình vận hành như một “trại huấn luyện”, họ sẽ “tiếp thị” bản thân là các trung tâm trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã, thậm chí là lừa đảo những bậc cha mẹ đang bế tắc với con mình.

“There is a high degree of variability of treatment modalities across each program. While some programs operate more like an adolescent ‘boot camp,’ they will market themselves as wilderness therapy treatment centers, sometimes luring in desperate parents through deception,” says Romanoff.

Đã có nhiều nơi cố gắng xây dựng những mô hình thực hành tốt nhất, đạt chất lượng tiêu chuẩn cho dạng điều trị này, từ đây Chương trình Hợp tác Nghiên cứu về Chăm sóc Sức khỏe hành vi ngoài trời được thành lập, với tên gọi là Trung tâm Chăm sóc sức khỏe hành vi ngoài trời. Trung tâm này cũng đã đang thực hiện các nghiên cứu về tính hiệu quả của trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã.

There have been attempts to formulate best practices and quality standards for this form of therapy, which have led to the establishment of the Outdoor Behavioral Healthcare Research Cooperative, now known as the Outdoor Behavioral Healthcare Center. The center also conducts research on the effectiveness of wilderness therapy.

Theo một nghiên cứu năm 2017, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã và trị liệu phiêu lưu mạo hiểm đưa đến những kết quả tích cực đáng kể, giúp lĩnh vực này ngày càng được công nhận nhiều hơn.

According to a 2017 study, there is a growing amount of evidence that demonstrates that wilderness and adventure therapy have significant positive outcomes, giving the field more credibility.2

Ví dụ, một nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng chương trình trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã và phiêu lưu mạo hiểm kéo dài 10 tuần ở Úc đã hỗ trợ tốt cho thanh hiếu niên gặp các vấn về tâm lý, hành vi và xã hội. Theo nghiên cứu này, chương trình đã giúp cải thiện lòng tự trọng với xã hội và sức bật tinh thần ở nhóm thanh thiếu niên này.

For instance, a small study found that a 10-week wilderness and adventure therapy program in Australia helped adolescents with psychological, behavioral, and psychosocial issues. According to the study, the program improved their social self-esteem and psychological resilience.3

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy đã có nhiều nỗ lực đảm bảo chương trình và các nhân viên chương trình được đào tạo bài bản và có chứng nhận rõ ràng.

Another study notes that there have been increased efforts to ensure that programs and practitioners are licensed and accredited.1

Những điều cần cân nhắc. Things to Consider

Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã có thể sẽ kéo dài và khá đắt đỏ. Theo TS. Romanoff, việc trị liệu có thể tốn hơn $500 một ngày và kéo dài nhiều tháng (dữ liệu tại Hoa Kỳ – ND). Nếu bạn đang cân nhắc hình thức trị liệu này, bạn sẽ phải dành ra một vài tuần rời khỏi gia đình, công việc và cuộc sống thường nhật. Bạn cũng nên xác nhận lại với xác bên bảo hiểm có liên quan vì nhiều gói bảo hiểm sẽ không chi trả cho hình thức trị liệu này.

Wilderness therapy can be both lengthy and expensive. According to Romanoff, treatment can cost over $500 per day and last several months. If you are considering this form of therapy, you will need to arrange for several weeks off from your other responsibilities. You should also check your insurance plan, because many plans don’t cover wilderness therapy programs.

Một điều nữa cần lưu ý là trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã đơn thuần có thể không chắc chắn 100% hiệu quả, nó thường được sử dụng như một hình thức trị liệu cộng kèm với các hình thức trị liệu khác.

It’s also worth noting that wilderness therapy may not be completely effective by itself; it is often used as a complementary form of therapy in addition to other forms of therapy.

Bắt đầu như thế nào? How to Get Started

Nói đến hình thức điều trị này, bạn cần chọn được một chương trình đáng tin cậy với những chuyên gia đã qua đào tạo bài bản.

When it comes to wilderness therapy, it is important to choose an accredited program with licensed practitioners.

Bạn bè và gia đình sẽ có thể đưa ra đề xuất nếu họ đã từng tham gia chương trình nào đó tương tự trước đây, từ đó bạn có thể đảm bảo nó an toàn và đáng tin cậy. Nếu bạn có trao đổi với một chuyên gia sức khỏe tâm thần, những người này cũng có thể giới thiệu bạn đến một chương trình tốt, nếu họ cho rằng hình thức này phù hợp và hiệu quả với bạn.

Your friends or family may be able to suggest a program they have tried before, which can help ensure that it is safe and reliable. If you are seeing a mental healthcare provider, they may be able to refer you to a good program, if they think this form of therapy could be beneficial for you.

Bạn cũng nên tham khảo các bài đánh giá về chương trình, để đảm bảo rằng không có bất kỳ quan ngại nào về sức khỏe, độ an toàn và vấn đề đạo đức liên quan.

It can also be helpful to check out reviews of the program, to ensure that there are no health, safety, or ethical concerns linked to it.

Một khi đã xác định được chương trình bạn muốn tham gia, hãy thử ghé thăm và hỏi thêm thông tin từ chương trình trước khi đăng ký tham gia – nếu điều kiện cho phép. Việc cắm trại ngoài trời hay dã ngoại không giống như một chương trình điều trị bằng thiên nhiên hoang dã, vậy nên hãy đảm bảo đó đúng là thứ bạn đang tìm kiếm.

Once you have identified a provider, it may be a good idea to visit and check it outif you are able tobefore you sign up. A wilderness camp or boot camp isnt the same as a wilderness therapy program, so make sure it’s what you’re looking for.

Kết luận. Final thoughts

Trị liệu bằng thiên nhiên hoang dã là rời khỏi môi trường thân thuộc để đắm mình trong thiên nhiên, nơi sự kết hợp giữa các hoạt động ngoài trời và các phiên trị liệu sẽ giúp bạn phục hồi và giải quyết những vấn đề mình đang gặp phải.

Wilderness therapy involves leaving familiar surroundings to be immersed in nature, where a combination of outdoor activities and therapy sessions help you discover yourself and address any issues you might have.

Tuy nhiên, với dạng thức trị liệu này, bạn cần đặc biệt đảm bảo mình chọn được một chương trình an tâm, có chứng nhận và được công nhận rõ ràng, được chứng minh là có hiệu quả, vì bạn sẽ phải rời xa nhà và người thân trong khoảng một vài tuần.

However, with this form of therapy, it is particularly important to ensure you choose a safe, licensed, and accredited program that has proven to be effective, as you’ll be spending several weeks away from home and your loved ones.

Nguồn: Outback Therapeutic Expeditions

Tham khảo. Article Sources

Becker SP, Russell KC. Wilderness therapy. Encyclopedia of Adolescence. Springer International Publishing; 2016:1-10. doi:10.1007/978-3-319-32132-5_387-2

Harper NJ. Wilderness therapy, therapeutic camping, and adventure education in child and youth care literature: a scoping review. Children and Youth Services Review. 2017;83:68-79. doi:10.1016/j.childyouth.2017.10.030

Bowen DJ, Neill JT, Crisp SJR. Wilderness adventure therapy effects on the mental health of youth participants. Evaluation and Program Planning. 2016;58:49-59. doi:10.1016/j.evalprogplan.2016.05.005

Nguồn: https://www.verywellmind.com/wilderness-therapy-5192247

Như Trang