Rối loạn cư xử (RLCX) bao gồm một nhóm các vấn về về cảm xúc và hành vi ở trẻ em và thanh thiếu niên. Trẻ mắc RLCX thường xuyên có những hành vi cực kỳ gây rối, không được xã hội chấp nhận, và thường bất hợp pháp, mặc dù vậy, chúng luôn bào chữa cho hành động của mình và không hoặc rất ít tỏ ra thấu cảm với các nạn nhân. Một số người có thể coi những đứa trẻ này là “hư đốn”, mà không nhận ra rằng chúng thực sự đang gặp rối loạn tâm thần. RLCX có thể được chẩn đoán ở người trưởng thành, nhưng các triệu chứng thường hay gặp từ độ tuổi 16. Một số trẻ mắc RLCX sẽ tiếp tục phát triển lên thành một bệnh lý Rối loạn nhân cách phản xã hội khi trưởng thành.

A conduct disorder refers to any of a group of serious emotional and behavioral problems in children and adolescents. Children with conduct disorders frequently behave in extremely troubling, socially unacceptable, and often illegal ways, though they feel justified in their actions and showing little to no empathy for their victims. Others may view these children as simply “bad boys” or “bad girls,” without realizing they have a mental disorder. Conduct disorder may be diagnosed in adulthood, but symptoms most commonly begin by the age of 16. Some children who have conduct disorder go on to develop a similar condition known as antisocial personality disorder as adults.

child-stubborn-1022x602
Nguồn: HealthGoesUp.com

 

Triệu chứng. Symptoms

Triệu chứng của RLCX nói chung thường rơi vào 4 nhóm phân loại:

Symptoms of conduct disorder generally fall into four categories:

1) Hành vi hung hăng với người và động vật. Bao gồm các hành vi bắt nạt, đe dọa, bạo lực thể xác, sử dụng vũ khí, cư xử độc ác lên người và động vật, và ép buộc ai đó phải thực hiện hành vi tình dục.

Aggressive behavior toward people and animals. This includes bullying, threatening, physical violence, use of a weapon, physical cruelty to people or animals, and forcing someone to perform a sexual act.

2) Phá hoại tài sản, bao gồm phóng hỏa và phá hoại có mục đích.

Property destruction, including setting fires and purposefully destroying property.

3) Lừa đảo hoặc trộm cắp, bao gồm nói dối, đột nhập vào nhà/cơ sở vật chất của người khác để ăn cắp và trộm đồ trong các cửa hàng.

Deceit or theft, including lying, breaking into someone else’s property with the intent to steal, and shoplifting.

4) Vi phạm nghiêm trọng các quy định, không tuân theo quy tắc trong gia đình, trốn khỏi nhà và thường xuyên bỏ học trước tuổi 13.

Serious violations of rules, including breaking family rules, running away from home, and frequently skipping school before the age of 13.

Để chẩn đoán mắc bệnh, người được chẩn đoán phải có ít nhất 3/4 hành vi trên trong vòng 1 năm trở lại, và có ít nhất 1 hành vi xuất hiện trong vòng 6 tháng gần nhất. Số lượng triệu chứng thấy được, mức độ thương tổn hay hủy hoại ghi nhận được sẽ xác định liệu RLCX sẽ ở mức nhẹ, trung bình hay nghiêm trọng.

For a diagnosis of conduct disorder, at least three of these behaviors must have occurred within the past year, with at least one of them occurring within the past six months. The number of symptoms exhibited, and the degree of injury or damage done, determines whether it is a case of mild, moderate, or severe conduct disorder.

Nguyên nhân. Causes

Mặc dù nguyên nhân bệnh vẫn chưa được xác định rõ nhưng có nhiều yếu tố khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Bao gồm việ bị lạm dụng, các hành vi bốc đồng, kết quả học tập kém, cha mẹ thiếu giám sát chặt chẽ, cha mẹ có thái độ vô cảm hoặc độc ác, cha mẹ hoặc bạn bè có triệu chứng phản xã hội, bị chấn thương, nghèo đói, và sống ở khu vực có tỷ lệ tội phạm cao hoặc thường xuyên chểnh mảng việc học.

While the cause is unclear, many possible factors can put a child at risk of developing conduct disorder. These include child abuse, impulsive behavior, low academic achievement, poor parental supervision, callous or unemotional parental attitude, antisocial parents or peers, trauma, poverty, and living in a high-crime neighborhood or attending a school with a high delinquency rate.

Điều trị. Treatments

Nếu được quan tâm đúng cách và có hệ thống hỗ trợ tại chỗ tốt, RLCX có thể được kiểm soát tốt. Chẩn đoán càng sớm thì khả năng điều trị thành công càng cao. Điều trị thường là tâm lý trị liệu và liệu pháp hành vi kéo dài, thuốc cũng có thể được cân nhắc sử dụng để điều trị cả RLCX lẫn các bệnh lý đồng diễn liên quan. Thêm vào đó, các khóa đào tạo ngắn hạn cho phụ huynh cũng có thể giúp gia đình hiểu được vấn đề, học cách tương tác mới với trẻ và tái dựng mối quan hệ cha mẹ – con cái.

With the right care, and a good support system in place, conduct disorder can be managed. The earlier the diagnosis, the more successful the treatment will be. Treatment is often long-term psychotherapy and behavior therapy to help the child learn healthier and more acceptable ways of thinking and behaving. In some cases, medication may be used to treat both the conduct disorder and any co-existing conditions that may be diagnosed. Additionally, shorter-term parent management training can help the family understand the problem, learn new ways of responding to the child, and rebuild the child-parent relationship.

young-boy-talking-with-mom-500px
Nguồn: CDC

Tài liệu tham khảo. References

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry website. Conduct Disorder. Updated August 2013. https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Gu… (link is external)

Child Mind Institute website. Conduct Disorder Basics. 2017.

https://childmind.org/guide/guide-to-conduct-disorder/ (link is external)

Murray J and Farrington DP. Risk factors for conduct disorder and delinquency: Key findings from longitudinal studies. The Canadian Journal of Psychiatry. 2010;55(210) http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/070674371005501003 (link is external) [Abstract]

American Psychiatric Association. Understanding Mental Disorders: Your Guide to DSM-5. 2015. American Psychiatric Publishing.

Nguồn: https://www.psychologytoday.com/us/conditions/conduct-disorder

Như Trang.