Nếu một ngày bạn sống mà không có chiếc điện thoại thông minh bên mình, bạn thấy thế nào? Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia nghiên cứu không sử dụng điện thoại trong những khoảng thời gian nhất định trong ngày và thấy rằng, việc phá bỏ một thói quen công nghệ là cực kỳ khó khăn dù chỉ trong thời gian ngắn. Bất kỳ chỗ công cộng nào bạn cũng sẽ thấy người người sử dụng smartphone với nhiều lý do khác nhau, các cuộc gọi liên quan đến việc làm ăn, kiểm tra email, cập nhật Twitter.

If you were asked to go a day without your smartphone, do you think you could do it easily? Researchers who have asked participants to go without their phones for various periods of time have found that breaking the technology habit, even for a relatively short interval, can be exceedingly difficult. Walk into any public venue and you will probably find people using their phones for a variety of purposes, from conducting business calls to checking their email to updating their Twitter.

snjallsimafolk
Nguồn: Eijar.net

­Điện thoại đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng việc dựa dẫm vào smartphone như vậy có thực sự ảnh hưởng tới não bộ?

Our phones have become an inextricable part of our lives. But does this reliance on smart phones have any impact on our brains?

Một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng điện thoại thông minh hoàn toàn có ảnh hưởng lên sự phát triển về mặt tình cảm và xã hội của trẻ, nó có thể hủy hoại giấc ngủ, có thể khiến một số người trở nên lười biếng động não suy nghĩ.

Some recent research suggests that it might. Experts suggest that all of this phone use can have an impact on children’s social and emotional development, that it can impair our sleep patterns, and that it might even turn some people into lazy thinkers.

Sử dụng điện thoại và máy tính bảng có thể hủy hoại các kỹ năng cảm xúc – tương tác xã hội. Phone and Tablet Use Might Impair Social-Emotional Skills

Trong bài tường thuật trên tạp chí Pediatrics, các nhà nghiên cứu đến từ Trường Y khoa , thuộc Đại học Boston đã xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu sẵn có liên quan đến việc sử dụng điện thoại và iPad trong số trẻ nhỏ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo việc sử dụng những trang thiết bị này để giải trí hoặc dỗ dành con trẻ sẽ gây ảnh hưởng bất lợi lên sự phát triển các kỹ năng về mặt cảm xúc lẫn xã hội của trẻ. Những kỹ năng này nên có được thông quá các hoạt động vui chơi tự do cùng các bạn.

In commentary appearing in the journal Pediatrics, researchers from the Boston University School of Medicine took a closer look at the available literature on smartphone and iPad use among very young children. Using such devices to entertain or pacify children, they warn, might have a detrimental effect on the development of their social and emotional skills that are better acquired during unstructured play with interaction with peers.

Smartphone có thể khiến bạn thức khuya. Your Smartphone Might Be Keeping You Up at Night

Sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính bảng trước lúc ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và lý do không phải vì bạn thức khuya kiểm tra email, lướt facebook hay chơi game. Mà chính loại ánh sáng phát ra từ màn hình thiết bị mới chính là yếu tố có thể gây rối loạn chu kỳ ngủ, thậm chí ngay cả lúc sau khi tắt thiết bị, các chuyên gia cảnh báo.

Using your smartphone or tablet at bedtime might be interfering with your sleep, and not because you’re staying up late to check your email, scroll through your Facebook news feed, or play a game of Trivia Crack. Instead, some sleep experts warn, it is the type of light emitted from your mobile device’s screen that might just be messing up your sleep-cycle, even after you turn off your device.

Trong một nghiên cứu xuất bản trong Proceeding of the National Academy of Sciences, hơn 10 người trưởng thành tham gia nghiên cứu được hỏi và phân thành 2 nhóm: có sử dụng trên Ipad trong 4 tiếng mỗi tối trước khi ngủ và đọc sách trong ánh sáng yếu hay không.  Sau 5 đêm liên tiếp, 2 nhóm tráo đổi với nhau. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đọc Ipad trước khi ngủ có hiện tượng suy giảm lượng melatonin, hóc môn được tiết ra nhiều trong buổi tối có tác dụng gây buồn ngủ.

In a study published in the Proceeding of the National Academy of Sciences, a dozen adult participants were asked to either read on an iPad for four hours each night before bed or read printed books in dim lighting. After five consecutive nights, the two groups switched. What the researchers discovered was that those who had read on an iPad before bedtime displayed a reduction in levels of melatonin, a hormone that increases throughout the evening and induces sleepiness.

Những người này cũng khó ngủ hơn, giấc ngủ REM ngắn hơn trong chu kỳ ngủ.

It also took these participants more time to fall asleep, and they experienced less REM sleep throughout the night.

Thủ phạm là ai? Chính là thứ ánh sáng xanh phát ra từ hầu hết các thiết bị di động. Các tế bào nằm ở sau nhãn cầu có chứa một loại protein nhạy sáng bắt một số bước sóng ánh sáng nhất định. Những tế bào nhạy sáng này sau đó sẽ chuyển gửi tín hiệu lên đồng hồ điều tiết nhịp sinh học ở não bộ. Bình thường, các ánh sáng xanh xuất hiện mạnh mẽ nhất vào buổi sáng, tạo tín hiệu giúp cơ thể thức dậy. Ánh sáng đỏ tăng vào buổi tối, báo hiệu thời gian nghỉ ngơi và đi ngủ đã đến. Việc làm gián đoạn chu kỳ tự nhiên này bằng ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị di động sẽ khiến các chu kỳ ngủ trở nên bất thường.

The culprit? The type of blue light emitted by most mobile devices. The cells at the back of the eyes contain a light-sensitive protein that picks up certain wavelengths of light. These light-sensitive cells then send signals to the brain’s “clock” that regulates the body’s circadian rhythms. Normally, blue light peaks in the morning, signaling your body to wake up for the day. Red light increases in the evening, signaling that it is time to wind down and go to bed. By interrupting this natural cycle with the blue light emitted by mobile devices, the normal sleep-wake cycles are thrown out of whack.

“Vẫn còn khá nhiều hoài nghi về sự ảnh hưởng của smartphone lên chúng ta; nhiều người cho rằng cái này quá tập trung vào yếu tố tâm lý,” Charles Czeisler, một thành viên nhóm nghiên cứu đã giải thích. “Nhưng cái chúng tôi muốn cho thấy là việc đọc các thiết bị đọc sách điện tử có phát ra ánh sáng cũng có ảnh hưởng lớn về mặt sinh lý.”

“There’s a lot of skepticism out there; a lot of people think this is psychological,” explained one of the study’s authors, Charles Czeisler. “But what we showed is that reading from light-emitting, e-reader devices has profound biological effects.”

Lần tới lúc bạn thèm chơi các thiết bị di động, hãy nghĩ đến những tác động có thể xảy đến với não bộ và giấc ngủ của mình và xem xét việc đọc sách giấy thay thế.

The next time you’re tempted to play with your mobile device in bed, think about the possible effect you might have on your brain and your sleep and consider picking up a paperback book instead.

Smartphone có thể làm cho não bộ bạn chây lười. Smartphones Might Make Your Brain Lazy

Các thiết bị di động không chỉ mang đến các trò giải trí tiêu khiển. Bạn sẽ không còn phải ghi nhớ số điện thoại hay cần đến hộp đựng danh thiếp trên bàn nữa – tất cả thông tin đều được tích hợp gọn gàng trong danh bạ điện thoại. Thay vì cứ phải ngẫm nghĩ về các câu hỏi trong cuộc sống thường ngày, bạn chỉ cần lấy điện thoại ra và tra Google.

Mobile devices don’t just offer distraction these days. You no longer have to memorize phone numbers or keep a Rolodex on your desk – all that information is neatly stored on your phone’s contact list. Instead of mulling over questions you might have about the world around you, you can just grab your phone and Google the answers.

Và một số chuyên gia cảnh báo rằng việc dựa dẫm quá mức vào các thiết bị di động trong mọi trường hợp có thể dẫn đến sự chây lười về mặt tâm thần. Trong thực tế, một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra có một sự liên kết giữa hai hiện tượng này. Điện thoại thông minh không hẳn là khiến con người từ một người suy sâu nghĩ rộng thành một kẻ lười suy nghĩ, nhưng nó thực sự khiến cho những người suy nghĩ bằng trực giác – hay những người hành động dựa trên bản năng và cảm xúc – trở nên phụ thuộc thường xuyên vào điện thoại thông minh hơn.

And some experts warn that this over-reliance on your mobile device for all the answers might lead to be mental laziness. In fact, one recent study has found that there is actually a link between relying on a smartphone and mental laziness. Smartphones don’t necessarily turn people from deep thinkers into lazy thinkers, but it does suggest that people who are naturally intuitive thinkers – or those who act based on instinct and emotions – tend to rely on their phones more frequently.

“Vấn đề xáy đến khi bạn quá dựa dẫm vào Internet là bạn có thể không biết mình có câu trả lời đúng hay không ngoại trừ khi bản thân bạn suy nghĩ một cách có phân tích và logic,” Gordon Pennycock, một tác giả đồng nghiên cứu cho hay.

“The problem with relying on the Internet too much is that you can’t know you have the correct answer unless you think about it in an analytical or logical way,” explained Gordon Pennycook, one of the study’s co-authors.

“Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh tính liên kết giữa việc lạm dụng smartphone và sự suy sút trí tuệ. Smartphone có thực sự làm suy giảm trí tuệ hay không vẫn còn là một câu hỏi mở cần nghiên cứu thêm.”

“Our research provides support for an association between heavy smartphone use and lowered intelligence,” said Pennycook. “Whether smartphones actually decrease intelligence is still an open question that requires future research.”

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng việc sử dụng các thiết bị di động đã, đang diễn ra với tốc độ quá nhanh đến nỗi người ta không kịp thực hiện nghiên cứu về nó. Các nhà nghiên cứu chỉ mới đang ở giai đoạn bắt đầu nắm bắt các hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn tiềm ẩn mà smartphone có thể gây ra cho não bộ. Các thiết bị di động chắc chắn có gây hại, nhưng bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về những các thức mà chúng có thể hỗ trợ não bộ theo hướng tích cực.

The researchers warn, however, that the use of mobile devices has far out-paced the available research on the subject. Researchers are just at the beginning stages of understanding the potential short-term and long-term effects that smartphone use might have on the brain. Mobile devices are certainly bound to have their detriments, but the researchers also suggest that we have yet to fully understand the possible ways that they might also benefit the brain.

Nguồn: https://www.verywell.com/how-do-smartphones-affect-the-brain-2794892

Như Trang