consumer-buying-behaviorCác nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của tâm lý học thể hiện đa dạng trong nhiều đề tài khác nhau. Theo đó, các phân ngành phụ và nhóm ngành đặc thù của tâm lý học cũng phát triển mạnh mẽ. Điều này cũng dễ hiểu bởi hành vi của con người cũng là một quá trình biến đổi không ngừng.

The study and practice of psychology encompasses a vast range of topics and a large number of subfields and specialty areas have developed as a result. Because human behavior is so varied, the number of subfields in psychology is constantly growing and evolving.

Có thể tạm chia tâm lý học thành 2 bộ phận chính:

Psychology can be roughly divided into two major sections:

Nghiên cứu – mở mang nền tảng kiến thức.

Research, which seeks to increase our knowledge base

Ứng dụng – áp dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong đời sống thực tiễn.

Practice, through which our knowledge is applied to solving problems in the real world.

Vì tâm lý học có liên quan với một số bộ môn khác như sinh học, triết học, nhân chủng học và xã hội học, nên nhiều phân ngành nghiên cứu và ứng dụng mới vẫn không ngừng hình thành và phát triển. Một số phân ngành đã được hình thành vững chắc, trở thành chủ đề quan tâm của nhiều trường đại học cao đẳng thể hiện qua nhiều khóa học và giảng dạy cấp bằng về những chủ đề này.

Because psychology touches on a number of other subjects including biology, philosophy, anthropology, and sociology, new areas of research and practice are continually forming and evolving. Some of these subfields have been firmly established as areas of interest, and many colleges and universities offer courses and degree programs in these topics.

Tâm lý học dị thường   Abnormal Psychology

Tâm lý dị thường giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá, chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa các bệnh rối loạn tâm thần.

This subfield of psychology deals with the assessment, diagnosis, treatment, and prevention of psychopathology.

Rất nhiều rối loạn tâm thần có thể gây đau đớn cho người bệnh và làm rối loạn chức năng các cơ quan trong cơ thể, ví dụ như các rối loạn khí sắc, rối loạn lo âu, v.v…

There are a variety of mental disorders that can cause distress and dysfunction. Some of these include mood disorder, anxiety disorders, and cognitive disorders.

Nhiều chuyên gia đang trong lĩnh vực tâm lý học dị thường và sức khỏe tâm thần với tư cách là các bác sĩ lâm sàng, tư vấn viên, điều dưỡng và bác sĩ tâm thần.

Many different professionals work in the field of abnormal psychology and mental health including clinicians, counselors, psychiatric nurses, and psychiatrists.

Tâm lý sinh học  Biopsychology

Phân ngành này của tâm lý học còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như khoa học thần kinh về hành vi, sinh tâm lý học và tâm lý học thần kinh.

This area of psychology is known by a number of titles including behavioral neuroscience, psychobiology, and neuropsychology.

Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu mối quan hệ giữa não bộ và hành vi, ví dụ như sự tác động của não bộ và hệ thần kinh lên suy nghĩ, cảm xúc và tâm trạng của con người.

Biopsychologists study the relationship between the brain and behavior, such as how the brain and nervous system impact our thoughts, feeling, and moods.

Phân ngành này có thể được xem là sự pha trộn giữa tâm lý học căn bản và khoa học thần kinh.

This field can be thought of as a combination of basic psychology and neuroscience.

Tâm lý học lâm sàng  Clinical Psychology

Tâm lý học lâm sàng là lĩnh vực rộng lớn nhất trong tâm lý học.

Clinical psychology is the largest specialty area in psychology.

Các nhà tâm lý học trong lĩnh vực này sẽ ứng dụng những nguyên tắc và kết quả nghiên cứu tâm lý để đánh giá, chẩn đoán và điều trị các bệnh nhân gặp các bệnh về tâm thần và cảm xúc.

These psychologists apply psychological principles and research to assess, diagnose, and treat patients with mental and emotional illnesses.

Họ thường làm việc độc lập, nhưng cũng có nhiều người làm việc tại các trung tâm hỗ trợ cộng đồng hoặc các trường đại học, cao đẳng.

Clinicians often work in private practices, but many also work in community centers or at universities and colleges.

Tâm lý học nhận thức  Cognitive Psychology

purposeful-behavior

Tâm lý học nhận thức tập trung tìm hiểu quá trình hệ thần kinh mô tả suy nghĩ của con người.

Cognitive psychology focuses on understanding the mental processes of how people think.

Một vài chủ đề nghiên cứu trong tâm lý học nhận thức: Giải quyết vấn đề, ra quyết định, ngôn ngữ, trí thông minh và sự tập trung.

Problem-solving, decision-making, language, intelligence, and attention are just a few of the topics studied by cognitive psychologists.

Các nhà tâm lý học nhận thức thường sử dụng các mô hình xử lý thông tin để mô tả quá trình làm việc của tâm trí, họ coi việc não bộ lưu trữ và xử lý thông tin cũng giống như một chiếc máy tính đang thực hiện những công việc tương tự.

Cognitive psychologists often use an information-processing model to describe how the mind works, suggesting that the brain stores and processes information much like a computer.

Tâm lý học phát triển  Developmental Psychology
Các nhà tâm lý học phát triển nghiên cứu sự phát triển về mặt thể chất và nhận thức xuất hiện trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Developmental psychologists study the physical and cognitive development that occurs over the course of the lifespan.

Nói chung, họ tập trung vào một nhóm đối tượng cụ thể như trẻ sơ sinh, trẻ em, trẻ em vị thành viên hoặc chăm sóc người cao tuổi. Ngoài ra, cũng có một số người nghiên cứu tác động của bệnh chậm phát triển thường thấy ở người.

These psychologists generally specialize in an area such as infant, child, adolescent, or geriatric development, while others may study the effects of developmental delays.

Tâm lý học thực nghiệm  Experimental Psychology

Các nhà tâm lý học thực nghiệm sử dụng các phương pháp khoa học để nghiên cứu một loạt các hiện tượng tâm lý và hành vi của con người.

Experimental psychologists utilize the scientific method to study a while range of human behaviors and psychological phenomena.

Tâm lý học thực nghiệm thường được xem là một ngành đặc thù trong tâm lý học, nhưng các kỹ thuật và phương thức thí nghiệm hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trong tất cả các phân ngành của tâm lý học nói chung.

Experimental psychology is often viewed as a distinct subfield within psychology, but experimental techniques and methods are actually used extensively throughout every subfield of psychology.

Một số phương pháp đươc sử dụng: Thí nghiệm, nghiên cứu tính tương quan, nghiên cứu tình huống và quan sát tự nhiên.

Some of the methods used in experimental psychology include experiments, correlational studies, case studies, and naturalistic observation.

Tâm lý học pháp chứng  Forensic Psychology

Các nhà tâm lý học pháp chứng ứng dụng các nguyên lý trong tâm lý học vào các vấn đề pháp lý. Công việc này cũng có thể liên quan đến việc nghiên cứu các hành vi tội phạm và định hướng chữa trị, hoặc làm việc trực tiếp trong hệ thống tòa án.

Forensic psychologists apply psychological principles to legal issues. This may involve studying criminal behavior and treatments, or working directly in the court system.

Họ thường tiến hành các đánh giá, sáng lọc nhân chứng hoặc cung cấp các lời khai trong các phiên tòa.

Forensic psychologists often conduct evaluations, screen witnesses, or provide testimony in court cases.

Tâm lý học sức khỏe  Health Psychology

Tâm lý học sức khỏe tập trung vào việc tìm hiểu sự ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý, sinh học, xã hội và môi trường ảnh hưởng lên sức khỏe và việc gìn giữ sức khỏe.

Health psychology is centered on understanding how psychological, biological, social, and environmental factors influence health and wellness.

Các nhà tâm lý học sức khỏe thường giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe như kiểm soát cân nặng, cai thuốc lá, quản lý căng thẳng và dinh dưỡng.

Health psychologists are often deal with health-related issues such as weight management, smoking cessation, stress management, and nutrition.

Họ cũng tham gia vào việc xây dựng các chương trình ngăn chặn những hành không tốt và tập dần những hành vi lành mạnh hơn.

Health psychologists are also involved in designing public prevention programs designed to educate people about risky behaviors and adopt healthier ones.

Tâm lý học công nghiệp – tổ chức  Industrial-Organizational Psychology

iStock_customer33.jpg.800x600_q96

Công việc của các nhà tâm lý học trong lĩnh vực này là áp dụng các nguyên tắc tâm lý để nghiên cứu về các vấn đề tại các công ty tổ chức như hiệu suất và hành vi làm việc.

Psychologists in this field apply psychological principles to research on workplace issues such as productivity and behavior.

Một số cũng làm việc trong mảng nhân sự, công thái học và tương tác con người – máy tính.

Some psychologists in this field work in areas such as human factors, ergonomics, and human-computer interaction.

Các nghiên cứu trong mảng này được xem là nghiên cứu ứng dụng vì nó giúp giải quyết các vấn đề của đời sống thực tiễn.

Research in this field is known as applied research because it seeks to solve real world problems.

Tâm lý học nhân cách  Personality Psychology

450-469121640-colorful-puzzle

Các nhà tâm lý học nhân cách nghiên cứu các đặc điểm tư duy, cảm xúc và hành vi tạo nên nét tính cách khác biệt của từng cá nhân.

Personality psychologists study the characteristic patterns of thoughts, feelings, and behavior that make each person unique.

Họ thường làm việc trong môi trường học thuật như người hướng dẫn hoặc nhà nghiên cứu.

These psychologists often work in academic settings as instructors or researchers.

Tâm lý học xã hội  Social Psychology

Các nhà tâm lý học xã hội nghiên cứu các dạng hành vi xã hội, bao gồm cách thức mỗi người tự hình dung về bản thân và những hành vi diễn ra khi tương tác với người khác.

Social psychologists study social behaviors, including how individual self-image and behavior is impacted by interactions with others.

Họ thường tiến hành nghiên cứu trong môi trường học thuật, nhưng một số khác cũng làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và các cơ quan chính phủ.

These psychologists often conduct research in academic settings, but others work in such areas such as advertising and government.

Tâm lý học đường  School Psychology

Các nhà tâm lý học đường làm việc trong hệ thống các cơ sở giáo dục, giúp đỡ trẻ em giải quyết các vấn đề về cảm xúc, hòa nhập nơi trường lớp và hỗ trợ vấn đề học tập.

School psychologists work within the educational system to help children with emotional, social, and academic issues.

Các nhà tâm lý phối hợp cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh để tìm ra cách giải quyết cho các vấn đề đó.

These psychologists collaborate with teachers, parents, and students to find solutions to academic, social, and emotional problems.

Hầu hết các nhà tâm lý học đường làm việc ở các trường tiểu học và trung học, nhưng cũng có một số làm việc tại các phòng khám tư, bệnh viện, cơ quan nhà nước và các trường đại học. Một số làm việc độc lập với vai trò cố vấn, đặc biệt là những người có bằng tiến sĩ tâm lý học.

Most school psychologists work in elementary and secondary schools, but others work in private clinics, hospitals, state agencies, and universities. Some go into private practice and serve as consultants, especially those with a doctoral degree in school psychology.

Nguồn: https://www.verywell.com/subfields-of-psychology-2795598

Như Trang.