Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ thường đánh đồng can đảm là không sợ hãi, nhưng cách hiểu này có phần không đúng. Trong thực tế, can đảm là hành động dù vẫn cảm thấy sợ. Can đảm là sẵn sàng phản ứng một cách không run sợ dù sự lo âu và lo lắng vẫn hiện hữu trong bạn.

If you’re like most people, you probably equate courage with fearlessness, but that’s a faulty interpretation. In fact, courage is taking action in spite of the fear you feel. Courage is the willingness to respond fearlessly despite the anxiety and worry that might be tugging at you.

Nguồn: University of Toronto Magazine

Trong thực tế, một trong những cách tốt nhất để can đảm là hiểu rõ nỗi sợ của bản thân và từ chối để cho nỗi sợ đó chi phối bạn. Vì nếu bạn để nó nắm quyền điều khiển, nỗi sợ đó sẽ mạnh đến nỗi khiến bạn không dám tiến về phía trước, không dám liều và tận dụng cơ hội. Trong khi đó, can đảm cho phép bạn tận dụng thời cơ, theo đổi giấc mơ, và đạt được cái bạn muốn trong cuộc sống.

In fact, one of the best ways to be courageous is to understand what you’re afraid of and then refuse to allow that fear to paralyze you. Because if you let it, fear has the power to stop you from moving forward, taking risks, and making the most of opportunities. Meanwhile, being courageous allows you to take chances, pursue your dreams, and get what you want out of life.

Có  một số cách giúp bạn “luyện tập” can đảm và tìm ra cách xử lý tối ưu nhất cho mọi tình huống nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc đương đầu với nỗi sợ và muốn cảm thấy mình can đảm hơn trong cuộc sống,. Dưới đây là tổng quan những gì bạn cần biết về lòng can đảm cũng như những gợi ý làm thế nào để bản thân sống một cuộc đời đầy “nghĩa khí”.

If you’ve been struggling with fear and want to feel more courageous in your life, there are a number of ways you can exercise your courage muscles and make the most out of every situation. Here’s an overview of what you need to know about courage as well as tips on how to make sure you’re living a life filled with bravery.

Lợi ích của can đảm. Benefits of Courage

Can đảm hơn trong cuộc sống sẽ giúp bạn phản ứng phù hợp hơn trước những nguy cơ và đạt được những điều tích cực trong cuộc sống. Nhưng bạn cần phải hành động mới vượt qua được nỗi sợ hãi. Trong thực tế, can đảm là nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cân nhắc nguy cơ và phần thưởng, và rồi hành động dù vẫn cảm thấy sợ.

Being more courageous in your life will help you respond appropriately to risks and accomplish positive things in your life. But it takes work to move beyond your fears. In fact, being courageous is about thinking things through, examining the risks and rewards, and acting in spite of the fear that inevitably sets in.

Ngoài ra, lòng can đảm trao cho bạn sức mạnh để theo đuổi những thứ quan trọng với bạn. Nó thúc đẩy sự tự tin và cho phép bạn tin vào khả năng của mình. Tương tự, bạn cũng cần nhận ra rằng can đảm không phải là không sợ hãi.

What’s more, courage gives you the power to chase after things that are important to you. It also bolsters your self-confidence and allows you to believe in your abilities. Likewise, it’s important that you realize that courage is not the absence of fear.

Trong thực tế, cảm thấy sợ là tốt vì nó khiến bạn bình tĩnh để đánh giá nguy cơ một cách thấu đáo. Đừng bao giờ tự trách hay cho rằng sợ hãi là không can đảm. Hơn nữa, bạn càng đối mặt được với nỗi sợ của mình, thì bạn càng có khả năng thay thế những phản ứng sợ hãi bằng một hành động can đảm. Dưới đây là một số ích lợi của sống can đảm:

In fact, feeling fearful is healthy because it causes you to slow down and evaluate risks properly. Never beat yourself up or assume you are not courageous if you feel fearful. To be courageous means that you are able to act in spite of feeling fearful. Additionally, the more you are able to face your fears, the more you will replace your fear-based response with a courageous one. Here are some other benefits of courage:

– Can đảm khi cảm thấy sợ hãi có thể giúp xây dựng sự tự tin. Being courageous in the midst of fear can build your self-confidence.

– Can đảm giúp bạn nhìn nhận thế giới theo một góc nhìn khác. Embracing courage allows you to see the world from a different perspective.

– Tập can đảm trong đời sống sẽ trang bị cho bạn khả năng truyền sức mạnh cho người khác làm điều tương tự. Making courage a part of your life equips you with the ability to empower others to do the same.

– Chọn bước ra khỏi vùng an toàn và sống can đảm khiến bạn trở thành một người toàn diện hơn và mở ra nhiều trải nghiệm hơn trong đời sống. Choosing to step out of your comfort zone and be more courageous makes you a more well-rounded person and broadens the experiences you have in your life.

– Can đảm giúp bạn trở thành một người thành công hơn vì bạn sẽ theo đuổi ước mơ và nắm bắt cơ hội tốt hơn khi chúng xuất hiện. Being courageous makes you a more successful person because you’re more likely to pursue your dreams and seize opportunities as they present themselves.

– Can đảm và biến nó trở thành một phần cuộc sống hằng ngày sẽ làm gia tăng cảm giác hạnh phúc. Embracing courage and incorporating it into your life will increase your sense of happiness.

Làm sao để can đảm hơn. How to Feel More Courageous

Sợ hãi là một nguồn động lực mạnh mẽ gây ra sự trì trệ. Thực tế là, nếu nỗi sợ không được nhìn nhận một cách phù hợp, nó có thể ngăn bạn đạt được mục tiêu và nắm bắt được cơ hội. Hệ quả là, nhiều người bị nỗi sợ hãi làm cho mắc kẹt trong vùng an toàn, thay vì can đảm, thử những điều mới mẻ dẫu vẫn còn nhiều nguy cơ tồn tại.

Being fearful is a powerful force that can lead to stagnation. In fact, if fear is not viewed correctly it can prevent you from achieving your goals and pursuing opportunities. Consequently, many people allow fear to keep them stuck in their comfort zone rather than flexing their courage muscles and trying something new in spite of the risks.

Nguồn: CMO Australia

Nếu bạn thấy mình thường xuyên gặp viễn cảnh này, bạn cần đào sâu hơn và xác định những khía cạnh nào trong cuộc sống nơi bạn có thể sống can đảm hơn. Ví dụ, bạn có cần phải theo đuổi sự thăng chức trong chỗ làm hay chỉ đơn giản hy vọng được mọi người chú ý vì làm việc chăm chỉ? Hay bạn có cảm thấy lần tới mình nên lên tiếng về việc bị chèn ép trong chỗ làm dù điều đó có thể làm ai đó thất vọng? Có rất nhiều chuyện trong đời sống nơi bạn có thể sống can đảm hơn một chút. Dưới đây là một số cách giúp bạn “dung nạp” sự can đảm và biến nó thành một phần trong cuộc sống.

If you find this scenario sounds an awful lot like your life, you may want to delve a little deeper and determine the areas in your life where you could be more courageous. For instance, do you need to go after that promotion at work rather than just hoping they notice your hard work? Or, do you feel like you should speak up the next time the office bully is putting someone down? There are probably countless areas in your life where you can be a little more courageous. Here are some ways to help you embrace courage and implement it into your life.

Duy trì một góc nhìn tích cực. Maintain a Healthy Perspective

Có quá nhiều lúc, con người ta mặc định dũng cảm là đặc tính bẩm sinh, người có người không. Và mặc dù cũng có một số người từ bé đã có khuynh hướng gan lì hơn người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn “không có cửa”. Trong thực tế, tốt nhất bạn nên coi can đảm như một loại “cơ bắp”. Và mặc dù một số người sinh ra có cơ bắp định hình rõ hơn người khác nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng tăng cường lòng can đảm thông qua hướng dẫn và thực hành phù hợp.

Too many times, people assume that you are either born courageous or you’re not. And while it is true that some people could be more predisposed to displaying courage, that doesn’t mean that all is lost for you.1 In fact, it’s best to view courage as a muscle. And while some people might be born with more defined muscles than others, everyone has the ability to improve their courage muscles with the right training and practice.

Tương tự, bạn cũng cần nhận ra rằng nỗi sợ không phải là điều xấu. Thực tế, có đôi khi sợ là tốt. Ví dụ, sợ hãi kích hoạt hệ thần kinh và bản năng sinh tồn trong bạn, những thứ vốn được thiết kế để tạo ra cảm giác an toàn. Vì lẽ đó, bạn có thể cảm thấy sợ hãi khi tiếp cận một người lạ trong một con hẻm tối hoặc bạn có thể run sợ khi một cơn lốc xoáy xuất hiện.

Likewise, it’s important to recognize that fear is not a bad thing. In fact, in some ways fear is healthy. For instance, fear triggers your nervous system and your survival instincts that are designed to keep you safe. For this reason, you might feel fearful when approached by a stranger in a dark alley or you might feel fearful during a tornado.

Thay vì mặc định sợ hãi là điều xấu, hãy coi nó như một cơ hội để bạn tìm hiểu bản thân và lý do tại sao bạn lại sợ hay không mấy hào hứng với việc bước ra khỏi vùng an toàn đó. Bạn có thể biết được liệu mình có cần thời gian để gọi tên nỗi sợ và hiểu được tại sao nó tồn tại, hay nhận ra rằng mình sẽ tìm ra được ý tưởng tốt hơn giúp mình vượt qua nó hay vẫn sống can đảm mặc cho bản thân vẫn cảm thấy sợ.

Instead of assuming that being fearful is a bad thing, look at it as an opportunity to learn more about who you are and why you might be afraid or less than thrilled about stepping out of your comfort zone. You might find that if you take the time to name your fear and understand why it’s there, that you will uncover a better idea of how to overcome it or be courageous in spite of it.

Trong thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, gọi tên cảm xúc bằng từ ngữ rõ ràng có thể kiềm hãm phản ứng tiêu cực trước nỗi sợ. Hơn nữa, gọi tên nỗi sợ không khiến bạn yếu đuối. Thay vào đó, nó khiến bạn dũng cảm hơn. Dù gì thì, thừa nhận điểm yếu của bản thân không phải điều dễ dàng gì. Vậy nên, nếu bạn có thể thừa nhận được nỗi sợ của bản thân, bạn đã bước được một bước gần hơn với một lối sống can đảm.

In fact, research shows that putting your feelings into words helps curb your negative responses to fear.2 Plus, voicing your fears doesn’t make you weak. Instead, it makes you brave. After all, it is not easy to acknowledge where you are vulnerable. So, if you are able to acknowledge your fears, you’re one step closer to being courageous.

Từ đây, thay vì giảm thiểu hay chối bỏ nỗi sợ đang hiện hữu, bạn hãy công nhận sự thật nó đang ghìm bạn lại. Bằng cách thừa nhận nỗi sợ của chính mình – dù viết ra hay chia sẻ nó với một người bạn tin tưởng – bạn đang tiếp sức cho bản thân để trở nên can đảm hơn dù nỗi sợ vẫn còn ở đó.

Consequently, rather than minimizing your fear or denying that it exists, recognize what is holding you back. By acknowledging your feareither by writing it down or by sharing it with a supportive personyou are empowering yourself to be courageous in spite of feeling fearful.

Xác định thế mạnh của mình. Identify Your Strengths

Khi nói đến sống can đảm, bạn nên bắt đầu bằng việc xác định những gì bạn làm tốt cũng như những điều bạn đạt được. Trong thực tế, nghiên cứu chỉ ra rằng những người nào nhận ra và phát triển thế mạnh của bản thân không chỉ cảm thấy hạnh phúc hơn, bớt trầm uất hơn, mà còn có sức bật tinh thần tốt hơn.

When it comes to living a life filled with courage, it helps to begin by identifying what you’re good at as well as where you have been successful. In fact, research shows that people who recognize and develop their strengths not only feel happier and less depressed but are also more resilient.3

Ngoài ra, biết được mình làm tốt cái gì có thể gia tăng sự tự tin, là cái giúp bạn sống hết mình và can đảm hơn. Tương tự, khi bạn tự tin vào năng lực của mình, bạn sẽ càng dễ nắm bắt được cơ hội khi chúng xuất hiện.

Additionally, knowing what you’re good at helps boost your confidence, which makes it more likely you will take risks and be courageous. Likewise, when you’re confident in your abilities, you’re much more willing to go all-in when an opportunity presents itself.

Hơn nữa, khi bạn vừa phải vật lộn với nỗi sợ vừa muốn sống can đảm hơn, tập trung vào những khiếm khuyết và yếu điểm của bản thân là điều dễ hiểu. Nhưng làm như vậy chỉ khiến bạn càng cảm thấy bớt can đảm hơn mà thôi. Vì vậy, bạn cần nghĩ về những thứ bạn giỏi như một cách giúp bạn xây dựng sự tự tin và lòng can đảm.

What’s more, when you are struggling with fear and want to incorporate more courage in your life, it’s natural to focus on your shortcomings and your weaknesses. But, doing this just makes it less likely that you will feel courageous. For this reason, it’s important to think about what you’re good at as a way of building your confidence and your courage.

Cân nhắc nhiều kịch bản khác nhau. Examine Different Scenarios

Khi nói đến can đảm, sẽ rất tốt nếu bạn có thể mường tượng ra không chỉ những điều tồi tệ nhất nếu mình liều mà còn cả những thứ xảy ra khi bạn không hề hành động. Nhiều khi, so sánh hai thái cực này là tất cả những gì bạn cần làm để vượt qua nỗi sợ vì thường là những thứ tồi tệ nhất sẽ ít đến từ việc cứ liều mà làm. Nếu bạn thường xuyên so sánh kiểu như thế này, bạn sẽ xây dựng được hệ “miễn dịch”, không để nỗi sợ chi phối bản thân bạn nữa.

When it comes to being courageous, it’s helpful to imagine not only the worst thing that could happen if you take a risk but also what would happen if you didn’t act at all. Many times, comparing the two extremes is all you need to move beyond your fears because most of the time, the worst thing that could happen is often minimal in comparison to what you could gain by acting. If you regularly use comparisons like these, you will build an immunity to letting your fears control you over time.

Ngoài ra, bạn có thể tạo ra những viễn cảnh khi tưởng tượng ra bản thân đang làm một điều gì đó mà mình sợ. Tưởng tượng cách bạn ứng phó với từng tình huống có thể xảy ra bao gồm cả cách bạn phản ứng hay cách bạn trao đổi. Những bài tập này giúp bạn dần trở nên can đảm hơn mà không phải ép bản thân “lao ra” khi chưa sẵn sàng.

Additionally, you can create scenarios where you envision yourself doing something that you’re afraid of. Imagine how you will handle each possible scenario including how you might respond or what you might say. These exercises are a way for you to practice being courageous without having to put yourself out there until you feel ready.

Tập rời khỏi vùng an toàn. Practice Leaving Your Comfort Zone

Khi bạn để nỗi sợ ngăn bạn không làm những điều vui, theo đuổi những thứ bạn muốn hay thể hiện con người thật của mình, bạn sẽ không có một cuộc sống đúng nghĩa thực sự. Và nếu bạn muốn thay đổi điều đó, bạn cần chủ động với đời sống của mình hơn.

When you let fear keep you from doing something fun, going after something you want, or expressing who you are at your core, it can result in a life that is not truly lived. And if you want to change that aspect of your life, it’s going to take being intentional about your life.

Xây dựng lòng can đảm đòi hỏi bản thân bạn phải tự bước ra khỏi vùng an toàn. Sau đó, hãy chọn những kịch bản khiến bạn cảm thấy khó chịu, nhưng không đến mức khiến bạn đánh mất quá nhiều.

Building your courage muscles requires that you push yourself to step outside of your comfort zone. Consequently, choose some scenarios that make you uncomfortable, but where the stakes are not as high.

Nói cách khác, tập sống can đảm bằng cách vượt qua những nỗi sợ như như gặp gỡ người mới hay đi ăn một mình ở nhà hàng trước khi bạn xử lý những thứ lớn hơn một chút như làm trưởng nhóm một dự án hay giúp đỡ cộng đồng. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, bạn có thể làm quen với việc sống can đảm mà không gặp phải quá nhiều nguy cơ ngay từ lúc đầu. Sau cùng, bạn sẽ tiến đến thời điểm mà bản thân có thể đưa ra những quyết định táo bạo hơn.

In other words, practice being courageous by overcoming little fears like meeting new people or eating alone in a restaurant before you tackle something like taking the lead on a project or heading up your community’s toy drive. By starting small, you can get used to being courageous without a lot of risks at first. Eventually, you will get to the point where you can take bigger risks.

Giảm căng thẳng. Reduce Your Stress

Đôi khi, mọi người cảm thấy sợ hãi hay cảm thấy mình “hèn” đơn giản là vì bản thân bị kiệt sức và liên tục suy nghĩ khiến bạn cảm thấy quá ngợp. Nếu bạn thấy mình bị ngợp, rã rời hay quá sa lầy vào hoàn cảnh, hãy tìm cách xả “xì trét”. Căng thẳng quá mức thì khó mà sống can đảm được.

Sometimes people experience fear or feel like they lack courage simply because they are exhausted and the thought of doing anything more just seems too overwhelming. If you find that you’re feeling overwhelmed, frazzled, or bogged down, look for ways to relieve stress. It’s hard to feel courageous when you are stressed out.

Sau đó, hãy tìm cách giảm các mối căng thẳng trong cuộc sống. Ngoài chăm sóc bản thân, hãy tìm cách nghỉ ngơi và thả lỏng. Đôi khi có thể là một chuyến đi ngắn ngày hoặc một khoảng thời gian nghỉ ngơi tách khỏi công việc. Mỗi người đều cần nghỉ ngơi. Vậy nên, nếu bạn thấy quá mệt mỏi với suy nghĩ làm sao để sống dũng cảm hơn, có lẽ điều đầu tiên cần làm là giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống.

Consequently, look for ways to reduce the stress in your life. In addition to taking care of yourself, look for ways to unwind and decompress. In some instances, that might mean taking a short vacation or some much-needed time off work. Everyone needs a break now and then. So, if you feel too overwhelmed with the thought of trying to be more courageous, it could be that you first need to reduce the stress in your life.

Tán thưởng những hành động dũng cảm. Celebrate Courageous Actions

Mỗi hành động dũng cảm đều nên được tán thưởng – đặc biệt là nếu việc sống can đảm là là một điều mới mẻ với bạn. Vậy nên, đừng quên công nhận những thời điểm bạn có hành động dũng cảm dù vẫn cảm thấy sợ. Bạn cần một cái vỗ vai động viên từ chính mình và tự nhìn nhận ra những nỗ lực bạn đã bỏ ra để vượt qua nỗi sợ. Thực tế là, chuyên gia công nhận những người tự tán thưởng những chiến thắng nho nhỏ của bản thân thường sẽ thành công về sau này.

Every courageous act should be celebratedespecially if living courageously is something new for you. So, don’t fail to acknowledge the times when you acted with courage despite feeling fearful. It’s important to pat yourself on the back and recognize the effort it took to overcome your fear. In fact, experts acknowledge that those who celebrate small wins tend to be more successful in the long run.4

Đương nhiên, bạn không cần phải gào ầm lên với cả thế giới hay khoe khoang khắp nơi trên mạng xã hội, nhưng tự nhắc nhớ bản thân trong đầu về thành tích mình đạt được và cho phép bản thân cảm thấy tự hào về điều đó. Bạn thậm chí còn có thể ghi chép lại những thành tựu nho nhỏ này để thỉnh thoảng tự chiêm nghiệm khi bản thân cảm thấy nản lòng hoặc cảm thấy đời sống thiếu sự can đảm. Làm vậy sẽ ngăn bạn khỏi những suy nghĩ tiêu cực hoặc mặc định mình sẽ chẳng bao giờ sống can đảm được.

Of course, you don’t have to shout it from the rooftops or blast it on social media, but make a mental note of what you accomplished and allow yourself to feel good about that. You may even want to keep a journal of these little acknowledgments to reflect on at times when you’re feeling discouraged or like your life lacks courage. Doing so will keep you from engaging in negative thoughts or assuming that you will never be courageous.

Chào đón sự thất bại. Welcome Failure

Nguồn: iStock

Hầu hết mọi người đều sợ thất bại, cái mà thường khiến họ trì trệ hoặc mắc kẹt mãi ở một nơi. Trong thực tế, sợ thất bại có thể khiến con người ta hình thành những tiêu chuẩn cứng nhắc và trở nên cầu toàn quá mức, cố gắng để bản thân không bị mất mặt hay xấu hổ khi thất bại.

Most people are afraid of failure, which often keeps them stagnate or stuck in the same place. In fact, the fear of failure can lead people to develop rigid standards and become perfectionistic in an effort not to experience embarrassment or shame that comes with failure.5

Nhưng thất bại là một trải nghiệm mà chúng ta nên dung hòa. Hãy nhắc nhở bản thân rằng thất bại không phải là điều xấu, đặc biệt là nếu bạn đã liều mình hoặc đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

But failure is an experience that should be embraced. Remind yourself that failure is not a bad thing, especially if you took risks or stepped outside of your comfort zone.

Sau cùng thì, thất bại là cơ hội để con người bạn trưởng thành. Nó giúp bạn học được những điều mới, thay đổi hướng đi và nhìn ra được những điều tạo nên con người mình. Và nếu được xem là một trải nghiệm đáng được chào đón thay vì một viễn cảnh đen tối nhất, nó sẽ giúp bạn vươn đến những điều mới mẻ dù cho vẫn tồn tại nhiều nguy cơ.

After all, failure is an opportunity to grow as a person. It allows you to learn something new, change directions, and see what you’re made of. And if viewed as a welcome experience instead of a worst-case scenario, it stretches you to try new things in spite of the risks involved.

Kết luận. Final thoughts

Khi nói về lòng dũng cảm, sẽ chẳng bao giờ là quá trễ để bạn sống một cuộc đời dũng cảm. Thực tế là, can đảm đơn giản chỉ là một đức tính có thể được trau dồi bằng sự nỗ lực nỗ lực và tập luyện. Tất cả những gì bạn cần là quyết tâm nhận ra nỗi sợ hãi và sẵn lòng chọn hành động bất chấp sự hiện diện của nó.

When it comes to courage, it’s never too late to start living a courageous life. In fact, courage is simply another trait that can be developed with intentional effort and practice. All it takes is the determination to recognize your fears and the willingness to choose to act in spite of them.

Và khi bạn nhận ra được nỗi sợ hãi của mình và chủ động tìm cách vượt qua chúng để đạt được mục tiêu, bạn sẽ không chỉ xây dựng được sự tự tin mà bạn còn trở nên thành công hơn. Hãy coi những nỗi sợ của bản thân là cơ hội để xây dựng lòng dũng cảm và chẳng bao lâu, bạn sẽ có thể vượt qua sự khó chịu và sống một cuộc sống mà bạn hằng mong muốn.

And when you identify your fears and take a proactive approach to work through them in order to achieve your goals, you will not only build your self-confidence but you’ll also be more successful overall. Look at your fears as an opportunity to build your courage muscles and before long, you will be able to push through your discomfort and live the kind of life you have always wanted.

Tham khảo. Sources

Muris P, Mayer B, Schubert T. “You might belong in Gryffindor”: children’s courage and its relationships to anxiety symptoms, big five personality traits, and sex roles. Child Psychiatry Hum Dev. 2010;41(2):204-213. doi:10.1007/s10578-009-0161-x

Lieberman M, et al. Putting feelings into words: affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Association of Psychological Science, Vol. 18, No. 5., 2007.

Steimer A, Mata A. Motivated implicit theories of personality: my weaknesses will go away, but my strengths are here to stay. Pers Soc Psychol Bull. 2016 Apr;42(4):415-29. doi:10.1177/0146167216629437. PMID: 26984009.

Harvard Business Review. The power of small wins.

Sagar SS, Stoeber J. Perfectionism, fear of failure, and affective responses to success and failure: the central role of fear of experiencing shame and embarrassment. J Sport Exerc Psychol. 2009 Oct;31(5):602-27. doi:10.1123/jsep.31.5.602. PMID: 20016111.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/7-ways-to-feel-more-courageous-5089058

Như Trang