Làm thế nào để định nghĩa một nhà lãnh đạo hiệu quả? Một nghiên cứu đã chỉ ra các phẩm chất lãnh đạo như sự quyết đoán, khả năng thích ứng, sự thông minh, và tận tâm là những phẩm chất quan trọng nhất.

How would you describe a strong leader? In one study, leadership qualities such as assertiveness, adaptability, intelligence, and conscientiousness were cited as the most important.

Leadership
Nguồn: raghavparkash.com

Nhà tâm lý học – chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo Ronald E. Riggio đã nói “Nghiên cứu rõ ràng đã chỉ ra rằng những nhà lãnh đạo chuyển đổi – những người có phong thái tích cực, tạo cảm hứng, luôn biết cách trao quyền và phát triển cấp dưới – là những người lãnh đạo ưu việt hơn. Họ được cấp dưới trân trọng hơn và có một đội ngũ hiệu suất cao hơn.”

“Research clearly shows that transformational leadersleaders who are positive, inspiring, and who empower and develop followersare better leaders,” explains psychologist and leadership expert Ronald E. Riggio. “They are more valued by followers and have higher performing teams.”

Vậy bạn có thể làm gì để nắm bắt những phẩm chất quan trọng này và trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có hiệu quả hơn? Nhà lãnh đạo chuyển đổi thường được mô tả là những người nhiệt huyết, có đam mê, chân thành và tràn đầy năng lượng. Những người lãnh đạo này không chỉ quan tâm đến việc giúp đỡ nhóm hoàn thành được mục tiêu mà còn chú trọng vào việc giúp đỡ từng thành viên trong nhóm để bản thân mỗi người đều đạt đến đúng tiềm năng của mình.

So what can you do embrace these valued leadership qualities and become a stronger and more effective leader? Transformational leaders are usually described as enthusiastic, passionate, genuine and energetic. These leaders are not just concerned about helping the group achieve its goals; they also care about helping each member of the group reach his or her full potential.

Hãy cũng xem một số gợi ý làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn và hãy nghĩ về những cách thức bạn có thể thực hiện những chiến lược này trong cuộc sống thường nhật.

Consider some of the following tips for how to become a better leader and think about ways that you can implement these strategies in your daily life.

1 Bắt đầu bằng việc hiểu rõ phong cách lãnh đạo của bản thân. Start By Understanding Your Leadership Style

Golemans-leadership-styles
Nguồn: One Clear Message Consulting

Hiểu rõ phong cách lãnh đạo hiện tại của bản thân là một điều thiết yếu. Điểm mạnh của bạn là gì? Cái gì cần cải thiện thêm? Có một cách để bắt đầu đánh giá kỹ năng là làm bài kiểm tra để có được một cách nhìn khái quát về cách bạn dẫn dắt người khác.

Understanding your current leadership style is essential. What are your strengths? Which areas need some improvement? One way to start assessing your skills is to take this leadership style quiz to get a general idea of how you lead.

Một khi đã hoàn thành xong bài kiểm tra, hãy đọc về những đặc điểm chính trong phong cách chủ chốt của bạn. Các đặc tính này hỗ trợ hay cản trở bạn lãnh đạo? Khi đã xác định được những khía cạnh cần đào sâu thêm, bạn có thể tìm cách cải thiện năng lực lãnh đạo của bạn.

Once you have completed the quiz, read about the major characteristics of your dominant style. Are these qualities helping or hindering your leadership? Once you’ve determined which areas need some work, you can begin looking for ways to improve your leadership abilities.

2 Khuyến khích sáng tạo. Encourage Creativity

shutterstock_96793279
Nguồn: Organize4Results

Khuyến khích phát triển trí tuệ là một trong những phẩm chất làm nên một người lãnh đạo chuyển đổi. Cấp dưới cần được động viên để thể hiện sự sáng tạo của họ. Người lãnh đạo hiệu quả nên mang đến thách thức mới với sự hỗ trợ tối đa để cấp dưới đạt được những mục tiêu này.

Intellectual stimulation is one of the leadership qualities that defines transformational leadership. Followers need to be encouraged to express their creativity. Effective leaders should offer new challenges with ample support to achieve these goals.

Một cách để nuôi dưỡng sự sáng tạo là đưa ra thử thách cho thành viên trong nhóm, nhưng đảm bảo rằng mục tiêu là khả thi trong phạm vi năng lực của họ. Mục đích của hoạt động này là giúp con người ta vươn tới các giới hạn của bản thân nhưng cũng không nên quá nhiều rào cản khiến họ nản lòng.

One way to foster creativity is to offer challenges to group members, making sure that the goals are within the grasp of their abilities. The purpose of this type of exercise is to get people to stretch their limits but to not become discouraged by barriers to success.

3 Là một tấm gương tốt. Serve as a Role Model

The Manager as Role Model.jpg
Nguồn: CFO Innovation

Ảnh hưởng từ thần tượng là một trong 4 thành tố chính của phong thái lãnh đạo chuyển đổi. Những nhà lãnh đạo chuyển đổi minh họa những hành vi và đặc điểm mà họ khuyến khích các cấp dưới của mình thể hiện. Họ lấy bản thân làm ví dụ, trong cách họ đi đứng, cách họ nói chuyện. Kết quả là, các thành viên trong nhóm ngưỡng mộ những người lãnh đạo này và nỗ lực làm theo những hành vi đó.

Idealized influence is another of the four key components of transformational leadership. Transformational leaders exemplify the behaviors and characteristics that they encourage in their followers. They walk the walk and talk the talk. As a result, group members admire these leaders and work to emulate these behaviors.

Nếu bạn muốn trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, hãy tập làm gương những phẩm chất tốt mà bạn muốn thấy ở cấp dưới của mình.

If you want to become a better leader, work on modeling the qualities that you would like to see in your team members.

4 Luôn có đam mê. Be Passionate

lovejob1_3104860b.jpg
Nguồn: The Telegraph

Bạn có tìm một ai đó dẫn dắt và lãnh đạo mình nếu người đó không thực sự quan tâm đến mục tiêu của nhóm? Đương nhiên là không rồi! Nhà lãnh đạo giỏi không chỉ tập trung vào việc làm sao để nhóm hoàn thành công việc mà họ còn có một niềm đam mê và nhiệt huyết thực sự cho những thứ họ đang làm.

Would you look to someone for guidance and leadership if they did not truly care about the goals of the group? Of course not! Great leaders are not just focused on getting group members to finish tasks; they have a genuine passion and enthusiasm for the projects they work on.

Bạn có thể phát triểm phẩm chất lãnh đạo bằng cách nghĩ về những cách thức khác để thể hiện sự nhiệt tâm của mình. Hãy để mọi người biết bạn quan tâm đến sự tiến bộ của họ. Khi một người chia sẻ điều gì đó với cả nhóm, hãy chắc chắn rằng bạn nói cho họ biết bạn đánh giá cao sự đóng góp của họ như thế nào.

You can develop this leadership quality by thinking of different ways that you can express your zeal. Let people know that you care about their progress. When one person shares something with the rest of the group, be sure to tell them how much you appreciate such contributions.

5 Lắng nghe và giao tiếp hiệu quả. Listen and Communicate Effectively

Effective-Communication-800x445.png
Nguồn: Lead Grow Develop

Một phẩm chất quan trọng khác của lãnh đạo chuyển đổi là tập trung cung cấp môi trường giao tiếp một-một với thành viên nhóm. Người lãnh đạo tốt sẽ thể hiện sự quan tâm và chăm sóc chân thành cho các thành viên trong nhóm, bằng cả lời nói lẫn hành động.

Another important quality of transformational leadership involves a focus on providing one-on-one communication with group members. Good leaders should express sincere care and concern for the members of their group both verbally and nonverbally.

Thông qua kết nối giao tiếp cởi mở, những nhà lãnh đạo này đảm bảo thành viên nhóm cảm thấy mình có khả năng đóng góp và nhận được sự công nhận từ mọi người cho những thành tựu họ đạt được.

By keeping the lines of communication open, these leaders can ensure that group members feel able to make contributions and receive recognition for their achievements.

6 Có thái độ tích cực. Have a Positive Attitude

rainbows
Nguồn: Pura Botanica

Nhà lãnh đạo chuyển đổi có một thái độ lạc quan, vui vẻ, đây cũng là một điều giúp truyền cảm hứng cho cấp dưới. Nếu lãnh đạo tỏ ra lãnh đạm, thờ ơ, thành viên của nhóm sẽ bị tụt hứng.

Transformational leaders have an upbeat, optimistic attitude that serves as a source of inspiration for followers. If leaders seem discouraged or apathetic, members of the group are likely to also become uninspired.

Thậm chí khi mọi thứ không suôn sẻ và cấp dưới bắt đầu cảm thấy nản lòng, thì bạn hãy cố gắng thể hiện tinh thần tích cực. Điều này không có nghĩa là nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Nó đơn giản chỉ là duy trì một thái độ lạc quan và niềm hy vọng khi đương đầu với thử thách.

Even when things look bleak and your followers start to feel disheartened, try to stay positive. This does not mean viewing things through rose-colored glasses. It simply means maintaining a sense of optimism and hope in the face of challenges.

7 Khuyến khích sự đóng góp của mọi người. Encourage People to Make Contributions

ajslp-15-0069cooper-duffy_featimage.jpeg
Nguồn: ajslp.pubs.asha.org

Hãy để thành viên trong nhóm biết rằng bạn chào đón ý tưởng của họ. Các nhà lãnh đạo nào có thể khuyến khích sự tham gia của thành viên nhóm được gọi là người lãnh đạo dân chủ hoặc lôi cuốn. Mặc dù họ vẫn là người chốt hạ trong những quyết định cuối cùng nhưng họ vẫn không ngừng khuyến khích thành viên đóng một vai trò chủ động trong việc hình thành ý tưởng và xây dựng kế hoạch.

Let the members of your team know that you welcome their ideas. Leaders who encourage involvement from group members are often referred to as democratic or participative leaders. While they retain the final say over all decisions, they encourage team members to take an active role in coming up with ideas and plans.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng phong cách lãnh đạo dân chủ sẽ đưa đến cam kết cao hơn, giải quyết vấn đề sáng tạo hơn và cái thiện hiệu suất.

Research has shown that using a democratic leadership style leads to greater commitment, more creative problem-solving and improved productivity.

8 Tạo động lực cho cấp dưới. Motivate Your Followers

0_HNVWsTCyrvuQEx5Y_
Nguồn: Better Humans

Lãnh đạo chuyển đổi cũng sẽ mang đến nguồn động lực cảm hứng để khuyến khích cấp dưới thực hiện công việc. Đương nhiên là việc tạo cảm hứng không phải lúc nào cũng dễ dàng. May mắn là bạn không cần phải thực hiện những bài diễn văn tạo động lực để khuấy động thành viên trong nhóm của mình.

Transformational leaders also provide inspirational motivation to encourage their followers to get into action. Of course, being inspirational isn’t always easy. Fortunately, you don’t need motivational speeches to rouse your group members.

Một vài ý tưởng để nhà lãnh đạo truyền cảm hứng bao gồm: chân thành, đam mê với những ý tưởng hoặc mục tiêu, giúp cấp dưới cảm thấy mình là một phần của quá trình và mang đến sự công nhận, lời khen tặng và phần thưởng xứng đáng với những thành tựu họ đạt được.

Some ideas for leadership inspiration include being genuinely passionate about ideas or goals, helping followers feel included in the process and offering recognition, praise, and rewards for people’s accomplishments.

9 Trao phần thưởng và ghi nhận công sức của mọi người. Offer Rewards and Recognition

BES-blog-Employee-Recognition-Gifts-1.jpg
Nguồn: Business Excellence Enterprise

Một phẩm chất quan trọng khác làm lên một người lãnh đạo tốt là nhận thức được việc ghi nhận và trao phần thưởng là một trong những cách tốt nhất giúp cấp dưới cảm thấy mình được coi trọng và cảm thấy vui vẻ. Không có gì đáng ngạc nhiên là người có tinh thần vui vẻ sẽ có hiệu suất công việc cao hơn. Theo hai nhà nghiên cứu Teresa Amabile và Steven Kramer, người lãnh đạo có thể giúp thành viên trong nhóm cảm thấy hanh phúc hơn bằng cách giúp đỡ họ, loại bỏ những rào cản và trao tặng những phần thưởng xứng đáng với nỗ lực họ bỏ ra.

Another important quality of a good leader involves knowing that offering effective recognition and rewards is one of the best ways to help followers feel appreciated and happy. It may also come as no surprise that happy people tend to perform better at work. According to researchers Teresa Amabile and Steven Kramer, leaders can help group members feel happier by offering help, removing barriers to success and rewarding strong efforts.

10 Luôn thử những điều mới mẻ. 10 Keep Trying New Things

trying-new-things.png
Nguồn: The Impact

Ai nói lãnh đạo là mối quan hệ một chiều? Khi bạn xây dựng một số các phẩm chất lãnh đạo này, đừng quên tìm kiếm nhận xét phản hồi và cảm hứng từ cấp dưới. Hãy chú ý đến những thứ hiệu quả trong quá khứ và luôn tìm kiếm những cách thức mới để truyền cảm hứng, tạo động lực và tưởng thưởng cho các thành viên trong nhóm.

Who says leadership is a one-way relationship? As you work toward developing some of these leadership qualities, don’t forget to look to your followers for feedback and inspiration. Pay attention to the things that have been effective in the past and always be on the lookout for new ways to inspire, motivate and reward group members.

Tham khảo. View Article Sources

Amabile, T. & Kramer, S. (2011). Do Happier People Work Harder? The New York Times.

Riggio, R.E. (2009, March 24). Are You a Transformational Leader? Psychology Today.

Riggio, R. E. (2009, Oct. 29). Four Things You Can Do to Become a Better Leader. Psychology Today.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/ways-to-become-a-better-leader-2795324

Như Trang.