tai-xuongCảm xúc đóng một vai trò quan trọng quyết định cách chúng ta tư duy và hành xử. Những cảm xúc chúng ta trải qua khiến ta hành động và tác động đến các quyết định lớn nhỏ trong cuộc sống. Để thực sự nắm bắt được nó, ta phải hiểu được 3 thành tố của cảm xúc.

Emotions can play an important role in how we think and behave. The emotions we feel each day can compel us to take action and influence the decisions we make about our lives, both large and small. In order to truly understand emotions, it is important to understand the three critical components of an emotion.

Cảm xúc của con người được tạo nên từ: một thành tố mang tính chủ quan (cách chúng ta trải qua cảm xúc đó), một thành tố mang tính sinh lý (cách cơ thể phản ứng với cảm xúc đó)một thành tố mang tính hành vi (các chúng ta hành động để đáp lại cảm xúc đó). Các thành tố riêng biệt này có thể góp phần phân định chức năng và mục đích của các phản ứng cảm xúc.

Our emotions are composed of a subjective component (how we experience the emotion), a physiological component (how our bodies react to the emotion), and an expressive component (how we behave in response to the emotion). These different elements can play a role in the function and purpose of our emotional responses.

Cảm xúc có thể tồn tại trong thời gian ngắn, ví dụ một thoáng bực mình với đồng nghiệp hoặc kéo dài  ví dụ như nỗi buồn dai dẳng khi vừa mất đi một người. Nhưng chính xác là vì sao chúng ta lại trải qua những cảm xúc ấy? Vai trò của chúng là gì?

Our emotions can be short-lived, such as a flash of annoyance at a co-worker, or long-lasting, such as enduring sadness over the loss of a relationship. But why exactly do we experience emotions? What role do they serve?

Cảm xúc có thể thúc đấy ta hành động. Emotions can motivate us to take action.

Khi phải đối mặt với một kỳ thi cân não, bạn có thể cảm thấy cực lo lắng, không biết mình có làm bài tốt không và điểm thi lần này ảnh hưởng thế nào đến kết quả cuối kỳ. Nhờ những phản ứng cảm xúc này, bạn có thể sẽ học hành chăm chỉ hơn. Nói cách khác, bạn sẽ có động lực để hành động và hành động một cách tích cực để cải thiện kết quả thi.

When faced with a nerve-wracking exam, you might feel a lot of anxiety about whether you will perform well and how the test will impact your final grade. Because of these emotional responses, you might be more likely to study. Since you experienced a particular emotion, you had the motivation to take action and do something positive to improve your chances of getting a good grade.

Chúng ta cũng thực hiện một số hành vi nhất định để có được các cảm xúc tích cực và hạn chế các cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, bạn sẽ tìm kiếm các hoạt động hoặc các sở thích khiến bạn cảm thấy vui vẻ, hài lòng và hào hứng. Mặt khác, bạn cũng sẽ tránh các việc khiến bạn cảm thấy nhàm chán, buồn bã hoặc lo lắng.

We also tend to take certain actions in order to experience positive emotions and minimize the probability of feeling negative emotions. For example, you might seek out social activities or hobbies that provide you with a sense of happiness, contentment, and excitement. On the other hand, you would probably avoid situations that might potentially lead to boredom, sadness, or anxiety.

Cảm xúc giúp ta sinh tồn, phát triển và phòng tránh các mối nguy hiểm. Emotions help us survive, thrive, and avoid danger.

Nhà tự nhiên học Charles Darwin tin rằng cảm xúc là hành vi thích nghi giúp cả con người và động vật sinh tổn và duy trì nòi giống. Khi giận dữ, ta có thể sẽ đối đầu với nguồn kích thích làm ta tức giận. Khi ta sợ hãi một cái gì, ta có thể sẽ chạy trốn khỏi mối đe dọa đó. Khi chúng ta cảm thấy yêu thương, ta có thể tìm kiếm bạn tình và sinh sản duy trì nòi giống.

Naturalist Charles Darwin believed that emotions are adaptations that allow both humans and animals to survive and reproduce. When we are angry, we are likely to confront the source of our irritation. When we experience fear, we are more likely to flee the threat. When we feel love, we might seek out a mate and reproduce.

Cảm xúc chính là một công cụ giúp ta thích nghi với cuộc sống thông qua việc thúc đẩy ta hành động nhanh chóng và hành động làm sao để gia tăng cơ hội sinh tồn và thành công.

Emotions serve an adaptive role in our lives by motivating us to act quickly and take actions that will maximize our chances for survival and success.

Cảm xúc có thể giúp ta đưa ra quyết đinh. Emotions can help us make decisions.

Cảm xúc có tác động lớn lên cách ta đưa ra quyết định, từ việc bữa sáng ăn gì cho đến việc chọn ra các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử chính trị.

Our emotions have a major influence on the decisions we make, from what we decide to have for breakfast to which candidates we choose to vote for in political elections.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng con người ta sẽ bị suy giảm khả năng cảm xúc và đưa ra quyết định đúng đắn nếu có tổn thương xảy ra với một số bộ phận nhất định trong não.

Researchers have also found that people with certain types of brain damage affecting their ability to experience emotions also have a decreased ability to make good decisions.

Thậm chí là đối với cả những quyết định mà ta cho rằng hoàn toàn mang tính logic và lý trí thì cảm xúc vẫn đóng vai trò then chốt. Trí thông minh cảm xúc, hay còn gọi là khả năng nắm bắt và quản lý cảm xúc, được chứng minh là đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định.

Even in situations where we believe our decisions are guided purely by logic and rationality, emotions play a key role. Emotional intelligence, or our ability to understand and manage emotions, has been shown to play an important role in decision-making.

Cảm xúc giúp mọi người hiểu chúng ta. Emotions allow other people to understand us.

Khi ta tương tác với người khác, việc đưa ra các gợi ý giúp họ hiểu ta cảm thấy như thế nào là rất quan trọng. Các gợi ý này có thể được thể hiện thông qua biểu hiện cảm xúc bằng ngôn ngữ cơ thể, ví dụ như biểu hiện cơ mặt khác nhau sẽ thể hiện các cung bậc cảm xúc khác nhau mà ta đang trải qua.

When we interact with other people, it is important to give cues to help them understand how we are feeling. These cues might involve emotional expression through body language, such as various facial expressions connected with the particular emotions we are experiencing.

Cũng có lúc ta có thể trực tiếp thể hiện các cảm xúc của mình. Khi chúng ta nói với bạn bè hay người thân là ta đang cảm thấy vui, buồn, phấn khởi hoặc sợ hãi, ta đang cho họ biết những thông tin quan trọng giúp họ trong các bước hành động tiếp theo.

In other cases, it might involve directly stating how we feel. When we tell friends or family members that we are feeling happy, sad, excited, or frightened, we are giving them important information that they can then use to take action.

Cảm xúc giúp ta hiểu người khác. Emotions allow us to understand others.

Cũng như cách ta gợi ý cho người khác về ta, các biểu hiện cảm xúc của người khác cũng mang đến cho ta một loạt các thông tin khác nhau về chính họ. Giao tiếp giữa con người với con người là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và các mối quan hệ, và việc nắm bắt và phản ứng lại các cảm xúc của người khác cũng là một việc quan trọng không kém. Bên cạnh giúp ta có những hành động phản hồi phù hợp, xây dựng các mối quan hệ sâu đậm và có ý nghĩa hơn, nó cũng hỗ trợ ta giao tiếp một cách có hiệu quả trong vô vàn các tình huống xã hội, từ việc xử lý khách hàng đang nổi giận đến việc quản lý một nhân viên nóng tính.

Just as our own emotions provide valuable information to others, the emotional expressions of those around us gives us a wealth of social information. Social communication is an important part of our daily lives and relationships, and being able to interpret and react to the emotions of others is essential. It allows us to respond appropriately and build deeper, more meaningful relationships with our friends, family, and loved ones. It also allows us to communicate effectively in a variety of social situations, from dealing with an irate customer to managing a hot-headed employee.

Charles Darwin là một trong những người đầu tiên nghiên cứu cảm xúc một cách khoa học nhất. Ông cho rằng các biểu hiện cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và sinh tồn cho thực thể. Nếu bạn gặp phải một con vật đang rít lên và phun nước bọt phì phì thì chắc chắn là nó đang giận dữ và đang trong trạng thái phòng thủ, bạn nhận ra mối nguy đó và rút lui để bảo vệ bản thân. Tương tự như vậy, nắm bắt các biểu hiện cảm xúc của người khác cũng giúp ta có thêm thông tin, từ đó biết cách phản ứng phù hợp.

Charles Darwin was one of the earliest researchers to scientifically study emotions. He suggested that emotional displays could also play an important role in safety and survival. If you encountered a hissing or spitting animal, it would clearly indicate that the creature was angry and defensive, leading to you back off and avoid possible danger. In much the same way, understanding the emotional displays of others gives us clear information about how we might need to respond in a particular situation.

Kết luận. Final Thoughts

Như vậy, cảm xúc của chúng ta có rất nhiều mục đích. Cảm xúc có thể chỉ là thoáng qua, cũng có thể liên tục, mạnh mẽ, phức tạp và thậm chí là thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng có thể thúc đẩy con người hành động theo những cách riêng và trang bị các công cụ và nguồn lực hỗ trợ con người tương tác với thế giới xã hội một cách hợp lý.

As you have learned, our emotions serve a wide variety of purposes. Emotions can be fleeting, persistent, powerful, complex, and even life-changing. They can motivate us to act in particular ways and give us the tools and resources we need to interact meaningfully in our social worlds.

Nguồn: https://www.verywell.com/the-purpose-of-emotions-2795181

Như Trang.