Lo âu tự nguyện là cảm giác sợ hãi diễn ra trong một khoảng thời gian về một tình huống tương lai giả định/tưởng tượng được xem là một nguy cơ không lường trước được.

If you have anticipatory anxiety, you are fearful for an extended period of time about an imagined future situation you perceive as an unpredictable threat.

Bệnh lý này thường không được liệt vào  dạng rối loạn cụ thể nào mà chỉ được coi là một triệu chứng của các rối loạn lo âu có liên quan, bao gồm rối loạn hoảng sợ, rối loạn lo âu lan tỏa và ám ảnh sợ xã hội.

This mental health condition is usually not seen as a specific disorder, but rather a symptom of certain anxiety-related disorders, including panic disorder, generalized anxiety, and social phobia.

coping-with-anxiety-and-depression-722x406

Cảm giác lo âu có thể đạt mức cực điểm trong khoảng thời gian trước khi sự kiện diễn ra hoặc kéo dài nhiều tháng trước một sự kiện có thể xảy ra hoặc thậm chí chẳng bao giờ xảy ra.

Your anxious feelings can reach a peak in the hours before a scheduled event or last for months prior to a situation that may or may not ever happen.

Các triệu chứng của Lo âu tự nguyện. Symptoms of Anticipatory Anxiety

Nếu bạn biết mình sắp phải đối mặt với thứ khiến bản thân sợ hãi, bạn có thể sẽ có một số triệu chứng, như:

If you know that you will soon need to face the object of your fear, you might develop physical and emotional symptoms, such as:

Thở hồng hộc. hyperventilating

Đau tức ngực. chest pain

Co thắt cơ. muscle spasms

Trầm mặc. rumination

Khó tập trung. difficulty concentrating

Lo sợ. feelings of apprehension

Lo âu tự nguyện có thể làm giới hạn cuộc sống khi bạn cứ không ngừng tìm cách trốn tránh tương lai. Nó có thể gây căng thẳng cho các mối quan hệ cá nhân vì bạn quá chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân và xao lãng những người xung quanh. Bạn có thể hạn chế khả năng của bản thân tại nơi làm việc nếu quá tập trung vào những suy nghĩ lo âu kia.

Anticipatory anxiety can be extremely life-limiting as you search for ways to avoid the experiences. It can put stress on your personal relationships because you’re distracted and appear self-absorbed. You may also find it compromises your ability to function competently at work if you are consistently distracted.

Ngủ đủ giấc có thể giúp cải thiện vấn đề. Getting Enough Sleep Can Help

Ngủ đủ giấc có thể giúp cải thiện chứng lo âu tự nguyện này. Thiếu ngủ thực sự có thể làm vấn đề trầm trọng hơn, trích ý kiến của những nhà thần kinh học thuộc UC Berkley. Việc thiếu ngủ sẽ kích thích sự hoạt động của một số vùng thuộc não bộ, như hạch hạnh nhân và vỏ não thùy đảo có liên quan đến việc xử lý cảm xúc.

Getting a sufficient amount of sleep may help ameliorate anticipatory anxiety, but not getting enough could exacerbate the situation, according to UC Berkley neuroscientists. This is because a lack of sleep fires up the regions of your brain, the amygdala and the insular cortex, associated with processing emotions.

Đây là một vòng lẩn quẩn vì những người mắc phải rối loạn lo âu có thể đối mặt với hiện tượng thiếu ngủ và rồi thiếu ngủ lại quay ngược trở lại làm họ lo lắng hơn.

This is a vicious cycle because people who suffer from anxiety can have trouble sleeping and then the sleep deprivation makes them more anxious.

Sợ theo pha và Lo âu tự nguyện. Phasic Fear vs. Anticipatory Anxiety

Sợ theo pha (phasic fear) chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn và đóng vài trò như một phản ứng trước một mối nguy lường trước được.

Phasic fear lasts for a short time and is a reaction to a predictable threat. Anticipatory anxiety, in contrast, lasts a longer time and is a reaction to an unpredictable threat.

Trong một nghiên cứu mới đây của Tạp chí Trầm Cảm và Lo Âu, các nhà thần kinh học bằng kỹ thuật chụp MRI đã phát hiện ra 2 loại lo sợ này không giống nhau vì chúng kích hoạt những phần khác nhau của não bộ.

In a recent study published in the journal Depression and Anxiety, neuroscientists using functional magnetic resonance imaging (fMRI) scanning technology discovered these two types of fear are not the same because they activate different parts of the brain.

Lo âu tự nguyện và Di chuyển bằng máy bay. Anticipatory Anxiety and Flying

Khi bạn lo sợ (một cách bình thường) về chuyện di chuyển bằng máy bay, bạn đang nhận thức được thực tại và trải nghiệm nỗi sợ trong thế giới thực. Bạn đang ngồi trên một vị trí cụ thể của máy bay và đang lo sợ về việc cất cánh hoặc bạn có thể cảm thấy lo lắng nếu nghe được một tiếng động lạ trong quá trình bay.

When you have flight anxiety, you are perceiving the present and experiencing fear in real time. You are sitting in a seat on a real plane and worrying about the takeoff or you might feel anxious if you hear a strange noise in flight.

Ngược lại, nếu bạn mắc chứng lo âu tự nguyện về việc bay, bạn sẽ tưởng tượng ra hình ảnh của máy bay, tưởng tượng những bất trắc có thể xảy ra trong lúc bay và sợ chính những hình ảnh tưởng tượng đó. Bạn đang ở nhà và ngồi tưởng tượng ra hàng loạt các tai nạn hoặc thảm họa hàng không.

In contrast, if you have anticipatory anxiety about flying, you are afraid of an imaginary plane and what might happen if you get on the plane. You are at home, imagining one or a variety of imaginary in-flight disasters.

Để giải quyết lo âu tự nguyện cho lần bay sắp tới, bạn có thể:

To beat anticipatory anxiety for your next flight try the following:

– Tiếp nhận suy nghĩ chuyến bay sẽ an toàn và bạn hoàn toàn có thể đặt vé bay, cố thuyết phục bản thân mình không nghĩ nhiều về nó nữa.

Accept that you thought the flight was safe enough to make the reservation and tell yourself to stop thinking about it.

Chấp nhận sự thật rằng cơ hội bạn lên phải máy bay gặp nạn là cực kỳ thấp, <1%, và rồi chấp nhận rằng kiểu gì thì mình cũng phải bay, chứ không có sự lựa chọn nào khác.

Accept the reality that your chance of getting on a flight headed for disaster is far less than one percent, and even knowing that you’re just gonna do it anyway.

Điều chỉnh tình huống. Ví dụ, nếu nỗi sợ rung lắc khi ở trên máy bay khiến bạn không ngủ được về đêm, thì hãy tự nhắc nhở bản thân nơi tốt nhất khi rung lắc là vị trí mình ngồi với dây an toàn được đeo đúng qui định.

Reframing your situation. For example, if it’s the fear of turbulence that keeps you up at night, remind yourself that the best place for you to be in turbulence is in your seat with your seatbelt on.

Nguồn: https://www.verywell.com/anticipatory-anxiety-2671554

Như Trang.