Bạn có thể đã biết giấc ngủ của chúng ta được chia thành nhiều giai đoạn, nhưng những giai đoạn ấy là gì? Ngủ là ngủ thôi, có gì lạ đâu? Trong thực tế, vẫn có vô số chuyện xảy ra trong đầu bạn khi bạn đang say giấc, và chính những hoạt động đó của não bộ đã giúp chia giấc ngủ thành các giai đoạn khác nhau.

You’ve probably heard that you progress through a series of stages as you sleep, but what exactly does that mean? Sleep is sleep, right? In reality, there is still a lot going on inside your head while you slumber, and it is the activity in your brain that marks these different sleep stages.

r-sleep-neuroscience-large570

Phát minh về máy đo điện não đồ (EEG) đã cho phép các nhà khoa học nghiên cứu giấc ngủ theo những cách thức mà từ trước nay chưa thể thực hiện được.

It was the electroencephalograph (EEG) invention that allowed scientists to study sleep in ways that were not previously possible.

Trong suốt những năm 1950, chàng sinh viên Eugene Aserinsky đã sử dụng công cụ này để khám phá ra cái mà ngày nay chúng ta gọi là giấc ngủ REM (Giấc ngủ chuyển động mắt nhanh). Sau này các nghiên cứu về giấc ngủ trên con người cũng đã chỉ ra quá trình ngủ được chia ra thành nhiều giai đoạn, mõi giai đoạn thể hiện các hoạt động khác nhau của não bộ.

During the 1950s, a graduate student named Eugene Aserinsky used this tool to discover what is known today as REM sleep. Further studies of human sleep have demonstrated that sleep progresses through a series of stages in which different brain wave patterns are displayed.

Có 2 loại giấc ngủ chính:

There are two main types of sleep:

– Giấc ngủ NREM (giấc ngủ mắt không chuyển động nhanh) (hay còn gọi là ngủ không mơ) – Non-Rapid Eye Movement (NREM) Sleep (also known as quiet sleep)

– Giấc ngủ REM (giấc ngủ mắt chuyển động nhanh) (hay còn gọi là ngủ mơ, ngủ nghịch lý) – Rapid Eye Movement (REM) Sleep (also known as active sleep or paradoxical sleep)

Trong suốt giai đoạn mới bắt đầu ngủ, bạn sẽ tương đối tỉnh và dễ thức dậy. Não bộ sản sinh ra sóng beta, sóng này nhỏ và nhanh.

During the earliest phases of sleep, you are still relatively awake and alert. The brain produces what are known as beta waves, which are small and fast.

Khi não đã bắt đầu thư giãn và hoạt động chậm lại, các sóng alpha chậm hơn sẽ xuất hiện. Lúc này khi bạn chưa thực sự buồn ngủ, bạn có thể gặp các ảo giác trước lúc ngủ – bạn sẽ trải qua các cảm giác cực kỳ sống động. Ví dụ như bạn có thể có cảm giác bạn đang rơi từ trên cao xuống hoặc nghe thấy ai đó gọi tên mình.

As the brain begins to relax and slow down, slower waves known as alpha waves are produced. During this time when you are not quite asleep, you may experience strange and extremely vivid sensations known as hypnagogic hallucinations. Common examples of this phenomenon include feeling like you are falling or hearing someone call your name.

Trong suốt quá trình này người ta cũng hay gặp phải hiện tượng cơ thể bị giật mạnh khi đang ngủ. Nếu cơ thể bạn đã từng giật mạnh không lý do thì có nghĩa bạn đã trải qua hiện tượng này rồi. Nghe có vẻ hơi bất thường những đây không phải là hiện tượng hiếm gặp.

Another very common event during this period is known as a myoclonic jerk. If you have ever startled suddenly for seemingly no reason at all, then you have experienced this phenomenon. While it might seem unusual, these myoclonic jerks are actually quite common.

Trước đây, người ta chia giấc ngủ thành 5 giai đoạn khác nhau.

Previously, experts divided sleep into five different stages.

Tuy nhiên gần đây, giai đoạn 3 và 4 được gộp chung lại, chính vì vậy hiện tại có 3 giai đoạn NREM và 1 giai đoạn REM.

Fairly recently, however, stages 3 and 4 were combined so that there are now 3 NREM stages and a REM stage of sleep.

Giai đoạn NREM 1 NREM Stage 1

Giai đoạn 1 là giai đoạn bắt đầy chu kỳ giấc ngủ, và có thể coi là giai đoạn ngủ ít nhất. Giai đoạn này được xem là khoảng chuyển tiếp giữa trạng thái tỉnh và trạng thái ngủ.

Stage 1 is the beginning of the sleep cycle, and is a relatively light stage of sleep. Stage 1 can be considered a transition period between wakefulness and sleep.

Trong giai đoạn 1, não sản sinh ra sóng Theta biên độ cao, đây là những sóng não rất chậm. Giai đoạn này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 5-10 phút). Nếu bạn đánh thức ai đó lúc này, có thể họ sẽ nói họ vẫn chưa ngủ.

In Stage 1, the brain produces high amplitude theta waves, which are very slow brain waves. This period of sleep lasts only a brief time (around 5-10 minutes). If you awaken someone during this stage, they might report that they were not really asleep.

Giai đoạn NREM 2 NREM Stage 2

Trong giai đoạn 2: During stage 2 sleep:

Nhận thức về môi trường xung quanh giảm đi. People become less aware of their surroundings

Thân nhiệt giảm. Body temperature drops

Nhịp thở và nhịp tim đều hơn. Breathing and heart rate become more regular.

Giai đoạn 2 của giấc ngủ kéo dài xấp xỉ 20 phút. Não bắt đầu sản sinh hàng loạt các các đợt sóng não có nhịp nhanh. Thân nhiệt bắt đầu giảm và nhịp tim cũng chậm lại. Theo Quỹ Quốc Gia về Giấc Ngủ của Hoa Kỳ, con người dành ra khoảng 50% tổng thời gian ngủ cho giai đoạn này.

Stage 2 is the second stage of sleep and lasts for approximately 20 minutes. The brain begins to produce bursts of rapid, rhythmic brain wave activity known as sleep spindles. Body temperature starts to decrease and heart rate begins to slow. According to the American Sleep Foundation, people spend approximately 50 percent of their total sleep in this stage.

Giai đoạn NREM 3. NREM Stage 3

Trong gian đoạn 3: During stage 3 sleep:

Các cơ bắt đầu thư giãn. Muscles relax

Huyết áp và nhịp thở giảm. Blood pressure and breathing rate drop

Giấc ngủ sâu bắt đầu. Deepest sleep occurs

Giai đoạn này trước đây được tách làm 2. Đây là lúc mà các sóng Delta – sóng não sâu, chậm xuất hiện. Bởi vậy nên nó còn được gọi là giấc ngủ Delta.

This stage was previously divided into stages three and four. Deep, slow brain waves known as delta waves begin to emerge during stage 3 sleep. This stage is also sometimes referred to as delta sleep.

Trong suốt giai đoạn này, con người giảm phản ứng, tiếng ồn hay những tác động từ môi trường xung quanh có thể không tác động được vào giấc ngủ của họ. Đây cũng là giai đoạn chuyển tiếp giữa ngủ nông và ngủ sâu.

During this stage, people become less responsive and noises and activity in the environment may fail to generate a response. It also acts as a transitional period between light sleep and a very deep sleep.

Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng, hầu hết các trường hợp tè dầm sẽ xảy ra trong giai đoạn ngủ sâu này, nhưng gần đây thì người ta đã đưa ra các bằng chứng rằng tè dầm có thể xảy ra ở các giai đoạn khác. Mộng du cũng là hiện tượng thường thấy ở giai đoạn này.

Older studies suggested that bed-wetting was most likely to occur during this deep stage of sleep, but some more recent evidence suggests that such bed-wetting can also occur at other stages. Sleepwalking also tends to occur most often during the deep sleep of this stage.

Giấc ngủ REM. REM Sleep

Trong giấc ngủ REM: During REM sleep:

Não sẽ hoạt động tích cực hơn. The brain becomes more active

Cơ thể thả lỏng và trở nên bất động. Body becomes relaxed and immobilized

Các giấc mơ xuất hiện. Dreams occur

Mắt chuyển động nhanh. Eyes move rapidly

Hấu hết các giấc mơ sẽ xuất hiện trong giai đoạn 4, giấc ngủ REM. Giấc ngủ REM thể hiện bằng sự chuyển động của mắt, nhịp hô hấp và hoạt động não bộ tăng. Theo Quỹ quốc gia về Giấc Ngủ Hoa Kỳ, con người dành khoảng 20% tổng thời gian ngủ cho giai đoạn này.

Most dreaming occurs during the fourth stage of sleep, known as rapid eye movement (REM) sleep. REM sleep is characterized by eye movement, increased respiration rate and increased brain activity. The American Sleep Foundation suggests that people spend approximately 20 percent of their total sleep in this stage.

Giấc ngủ REM cũng được biết đến với tên gọi giấc ngủ nghịch vì não và các hệ cơ quan khác hoạt động nhiều hơn, trong khi các cơ lại nghỉ ngơi và hầu như ngừng hoạt động. Các giấc mơ xuất hiện do hoạt động của não, nhưng cơ xương (cơ chủ động) lại không hoạt động.

REM sleep is also referred to as paradoxical sleep because while the brain and other body systems become more active, muscles become more relaxed. Dreaming occurs due to increased brain activity, but voluntary muscles become immobilized.

Trình tự các giai đoạn. The Sequence of Sleep Stages

Cần ghi nhớ một điều là giấc ngủ không tuân thủ theo trình tự các giai đoạn như ở trên. Giấc ngủ bắt đầu ở giai đoạn 1, tiếp tục đến giai đoạn 2 và 3. Sau khi kết thúc giai đoạn 3, gian đoạn 2 lại lặp lại trước khi giấc ngủ REM bắt đầu. Khi giấc ngủ REM kết thúc, cơ thể thường sẽ quay trở lại giai đoạn 2. Chu kỳ giấc ngủ lặp lại những bước này 4,5 lần trong một đêm.

It is important to realize that sleep does not progress through these stages in sequence. Sleep begins in stage 1 and progresses into stages 2, and 3. After stage 3 sleep, stage 2 sleep is repeated  before entering REM sleep. Once REM sleep is over, the body usually returns to stage 2 sleep. Sleep cycles through these stages approximately four or five times throughout the night.

sleeping-kitten-jpg-653x0_q80_crop-smart

Trung bình thì cứ sau khi ngủ 90 phút ta sẽ bước vào giai đoạn REM. Vòng chu kỳ thứ nhất có thể kéo dài trong khoảng thời gian ngắn, nhưng các chu kỳ sau sẽ kéo dài hơn. Giấc ngủ REM có thể kéo dài đến 1 tiếng trong cả quá trình.

On average, we enter the REM stage approximately 90 minutes after falling asleep. The first cycle of REM sleep might last only a short amount of time, but each cycle becomes longer. REM sleep can last up to an hour as sleep progresses.

Người ta thường nghĩ ngủ là một hành vi thụ động, tuy nhiên nghiên cứu đã chỉ ra rằng não thực sự hoạt động khá tích cực trong các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong một số các quá trình khác như củng cố trí nhớ và dọn dẹp não bộ.

While sleep is often thought of as a passive process, research has shown that the brain is actually quite active during different stages of sleep. Sleep plays an important role in a number of processes including memory consolidation and brain cleanup.

Nguồn: https://www.verywell.com/the-four-stages-of-sleep-2795920

Như Trang.