Hệ thần kinh giao cảm (HTKGC) là một trong 3 bộ phận chủ chốt của hệ thần kinh tự chủ (HTKTC). HTKTC điều chỉnh chức năng của các cơ quan như tim, dạ dày và ruột và điều khiển cả các cơ trong cơ thể. Chúng ta thường không để ý đến hệ thống này khi chúng làm việc do cơ chế hoạt động phản thân của nó, cơ chế này giúp cơ thể phản ứng lại các kích thích từ bên ngoài, ví dụ tim ta đạp nhanh khi xem một bộ phim kinh dị.

The sympathetic nervous system is one of three core parts of the autonomic nervous system. The autonomic nervous system regulates the functions of your organs, such as your heart, stomach and intestines. It also controls muscles in the body; we often do not notice this system at work because it acts reflexively in response to stimulus, such as when your heart starts racing when you are watching a scary movie.

borderline-personality-disorder-pic
Nguồn: Khiron House

HTKTC đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong: The autonomic nervous system is essential in two ways:

– Các trường hợp khẩn cấp: HTKTC kích hoạt cơ chế phản ứng “đối đầu hay bỏ chạy” khi cơ thể đối mặt với một mối nguy hiểm.  Emergencies: The autonomic nervous system is what stimulates the “fight or flight” reflex when presented with a threat.

– Các trường hợp không khẩn cấp: Khi không còn mối nguy hiểm nào, nó cho phép cơ thể nghỉ ngơi, hồi phục và tiêu hóa chất dinh dưỡng. Non-emergencies: When no threat is present, it also allows your body to rest, recover and digest nutrients.

HTKTC điều hòa hoạt động các cơ, mắt, dạ dày, ruột, bàng quang và tim. Khi HTKGC được kích hoạt, đồng tử mắt giãn ra, tim bắt đầu đập nhanh và bạn cảm thấy mình phải chạy trốn chẳng hạn. Nếu bạn đối đầu với một mối nguy hiểm, như đột nhiên gặp một con thú dữ, HTKGC sẽ kiểm soát phản ứng của bạn. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài, bạn sẽ cảm thấy lượng adrenaline tiết ra tăng đột ngột.

The autonomic nervous system regulates muscles, your eyes, stomach, intestines, bladder and heart.When the sympathetic nervous system is activated, your pupils will become dilated, your heart rate will go up and you will feel primed to run. If you’re confronted with danger, such as the sudden appearance of a wild animal when you’re out on a run, the sympathetic nervous system controls how you react. If the stress to your body is prolonged, you’ll feel a rush of adrenaline released.

HTKGC và Rối loạn nhân cách ranh giới (RLNCRG) The Sympathetic Nervous System and Borderline Personality Disorder

RLNCRG là một bệnh lý tâm thần phổ biến gây ảnh hưởng đến hàng triệu người tại Hoa Kỳ.

Borderline personality disorder (BPD) is a common and disruptive mental illness, affecting millions of people within the United States.

Mặc dù khá phổ biến, song vẫn có rất ít nghiên cứu được thực hiện về cơ chế sinh lý và thần kinh đằng sau RLNCRG. Một số nhà khoa học cho rằng nếu ta hiểu rõ hơn về cơ chế đằng sau rối loạn này, như đào sâu tìm hiểu các vấn đề xảy ra với HTKGC, có thể giúp đưa ra nhiều lựa chọn điều trị sáng tạo hơn.

Despite its prevalence, little research has been performed to study the neurological or physiological mechanisms behind BPD. Some scientists have suggested that better understanding the mechanics behind BPD, such as issues with the sympathetic nervous system, may lead to the creation of more effective treatment options.

Không giống như các rối loạn tâm thần khác, cho đến nay vẫn chưa có liệu pháp điều trị đặc hiệu nào cho RLNCRG.

To date, there is no medication approved to treat BPD, unlike other mental disorders.

Theo Cẩm Nang Số liệu và Chẩn Đoán Các Rối loạn tâm thần 5 (DSM-5), những người mắc RLNCRG là những người gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. Các nhà nghiên cứu cho rằng HTKGC của những người bị mắc RLNCRG có thể bị kích thích quá mức, gây ra các phản ứng mãnh liệt và bất thường. Những người bị RLNCRG thường có xu hướng thể hiện ra một số dấu hiệu stress lâu hơn những người khác; một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị RLNCRG duy trì một trạng thái cảm xúc bất kỳ lâu hơn 20% so với người bình thường.

According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illnesses,5th edition, a reference healthcare professionals review when making a diagnosis, those with BPD typically have trouble regulating their emotions. Researchers have hypothesized that this means the sympathetic nervous system in people with BPD may be overly-stimulated, causing intense or irrational reactions. People with BPD tend to display signs of stress longer than others; some studies have found that those with BPD remain in an emotional state 20% longer than other people.

Với những người bị RLNCRG, HTKGC dễ bị kích thích và khơi gợi hơn. Một tình huống nhỏ không có ảnh hưởng gì đến người bình thường nhưng lại có thể gây ra phản ứng sinh lý mãnh liệt ở những người bị rối loạn này. Căng thẳng và lo âu được sinh ra từ đó, thậm chí căng thẳng còn được sinh ra từ các ảo tưởng. Ví dụ, nếu một người bị RLNCRG tin rằng người yêu sắp bỏ rơi cô ta, thì cô ta sẽ trở nên hoảng loạn và quẫn trí, thậm chí dù cho người kia thực sự không có ý định rời bỏ cô ta.

For people with BPD, the sympathetic nervous system is more easily triggered. Minor situations which wouldn’t impact other people can cause an extreme physical response. Stress and anxiety from situations, even if the stress is caused by delusions. For instance, if a person with BPD believes their partner is going to leave her, she may become panicked and distraught, even if her partner has no intention of breaking up with her.

Tim cô ta sẽ đập nhanh, cô có thể khóc lóc và có thể cảm thấy lượng adrenaline tăng vọt, cô cố tìm mọi cách ngăn người yêu bỏ mình.

Her heart may race, she may cry and she could feel a rush of adrenaline trying to prevent her partner from leaving.

Nguyên nhân của các phản ứng quá mức này hiện vẫn chưa được tìm hiểu rõ ràng. Một số chuyên gia y tế tin rằng RLNCRG được gây ra bởi sự pha trộn giữa các yếu tố sinh học và môi trường, bao gồm di truyền và cách giáo dưỡng. Quá khứ bị lạm dụng, bị chấn thương và bị bỏ rơi đều có liên hệ mật thiết đến mức độ gia tăng của RLNCRG. Bên cạnh đó, tiền sử bệnh án gia đình cũng đống một vai trò quan trọng.

The cause of this heightened response is unknown. Some healthcare professionals believe BPD is caused by a mix of biological and environmental factors, including both genetics and how you were brought up. Abuse, trauma and abandonment have all been linked to an increased rate of BPD, but your family’s health history also plays an essential role.

Nguồn: https://www.verywell.com/what-is-the-sympathetic-nervous-system-425330

Như Trang.