Cái gì tạo động lực giúp ta làm việc mọi việc? Có nhiều học thuyết về động lực được đưa ra, một trong số đó tập trung vào mức độ kích thích. Thuyết thúc đẩy động lực bằng kích thích cho rằng con người ta bị thôi thúc hành động để duy trì một mức độ kích thích tâm lý tối ưu nhất. Vậy chính xác thì mức động lực tối ưu là gì? Nói chung, điều này sẽ khác nhau tùy từng người.

What is it that motivates us to do the things we do? There are many theories of motivation, one of which focuses on arousal levels. The arousal theory of motivation suggests that people are driven to perform actions in order to maintain an optimum level of physiological arousal. What exactly is the optimal level of motivation? Well, it varies from one individual to the next.

Nguồn: Như Trang

Thuyết thúc đẩy động lực bằng kích thích vận hành ra sao. How the Arousal Theory of Motivation Works

Theo học thuyết thúc đẩy động lực bằng kích thích thì mỗi người đều có một mức độ kích thích phù hợp với riêng bản thân mình. Khi mức độ kích thích rơi xuống dưới ngưỡng tối ưu này thì ta sẽ tìm kiếm những nguồn kích thích để gia tăng nó.

According to the arousal theory of motivation, each person has a unique arousal level that is right for them. When our arousal levels drop below these personalized optimal levels, we seek some sort of stimulation to elevate them.

Ví dụ, nếu mức độ kích thích xuống quá thấp thì ta sẽ tìm kiếm những nguồn làm tăng kích thích như đi chơi ở câu lạc bộ đêm với bạn bè. Nếu mức độ kích thích tăng quá cao và ta bị kích động quá mức thì ta sẽ tìm chọn một hoạt động giúp bản thân thư giãn như đi bộ nhẹ nhàng hay chợp mắt nghỉ một chút.

For example, if our levels drop too low we might seek stimulation by going out to a nightclub with friends. If these levels become too elevated and we become overstimulated, we might be motivated to select a relaxing activity such as going for a walk or taking a nap.

Một trong những nhận định then chốt trong thuyết kích thích là chúng ta đều bị thôi thúc phải thực hiện những hành động giúp ta duy trì trạng thái kích thích ở mức cân bằng lý tưởng. Khi ta ở trong trạng thái bị kích thích quá mức thì ta sẽ hướng đi tìm những hoạt động giúp ta thư giãn và bình tĩnh hơn. Nếu ta đang chán thì ta sẽ đi tìm những hoạt động gây kích thích hơn, những cái tiếp thêm cho ta năng lượng và kích động hơn. Tất cả chỉ là để hướng tới trạng thái cân bằng đúng nghĩa. Nhưng dạng cân bằng đó sẽ rất khác biệt ở từng người.

One of the key assumptions of the arousal theory is that we are motivated to pursue actions that help us maintain an ideal balance. When we become overly aroused, we seek soothing activities that help calm and relax us. If we become bored, we head in search of more invigorating activities that will energize and arouse us. It’s all about striking the right balance, but that balance is unique to each individual.

Nguồn: SKYbrary

Thuyết kích thích có một số điểm giống với thuyết tiết giảm động cơ, nhưng thay vì tập trung vào làm giảm mức độ căng thẳng thì thuyết kích thích cho rằng chúng ta đều cố gắng duy trì một mức độ kích thích lý tưởng.

Arousal theory shares some commonalities with drive-reduction theory, but instead of focusing on reducing tension, arousal theory suggests that we are motivated to maintain an ideal level of arousal.

Mức độ kích thích sẽ khác biệt theo từng cá nhân. Arousal Levels Are Highly Individual

Mỗi người sẽ có mỗi mức kích thích tối ưu khác nhau. Một người có thể có nhu cầu kích thích ở mức vô cùng thấp trong khi một số khác lại đòi hỏi mức độ cao hơn rất nhiều. Người có mức kích thích thấp có thể sẽ được tiếp thêm động lực chỉ bằng thực hiện những việc đơn giản như đan móc len hay xem một bộ phim. Những người có mức kích thích cao, mặt khác, lại bị thôi thúc tìm kiếm những hoạt động liều lĩnh và giật gân hơn như đua xe motor hay nhảy dù để duy trì mức độ kích thích lý tưởng của họ.

Optimal arousal levels vary from one individual to the next. One person may have very low arousal needs while another individual might require very high levels. The person with low arousal needs might be motivated to pursue simple activities such as crocheting or watching a movie in order to maintain their arousal levels. The individual with high arousal needs, on the other hand, might be motivated to seek risky or thrilling activities such as motorcycle racing or skydiving in order to maintain his or her ideal levels.

Nguồn: Như Trang

Kích thích và màn thể hiện năng lực. Arousal and Performance

Một trong những nội dung trong thuyết thúc đẩy động lực bằng kích thích là mức độ kích thích của chúng ta sẽ gây ảnh hưởng lên màn thể hiện năng lực của mỗi người. Đây được gọi là Định Luật Yerkes-Dodson. Theo định luật này, mức độ kích thích gia tăng sẽ giúp cải thiện màn thể hiện của mỗi người, nhưng chỉ đến khi nào mức độ kích thích đạt lý tưởng. Lúc đó, màn thể hiện bắt đầu không được như ý do mức độ kích thích tăng quá mức. Ngoài ra, nếu bạn làm một việc phức tạp, mức kích thích thấp hay cao cũng sẽ tác động bạn nhiều hơn là khi bạn làm điều gì đó đơn giản.

One of the assertions of the arousal theory of motivation is that our levels of arousal can influence our performance. This is commonly referred to as the Yerkes-Dodson Law. The law states that increased levels of arousal will improve performance, but only up until the optimum arousal level is reached. At that point, performance begins to suffer as arousal levels increase. Additionally, if you’re doing a complex task, high or low levels of arousal will affect you more than if you’re doing something simple.

Hầu hết học sinh đều trải qua hiện tượng này khi làm bài kiểm tra cuối kỳ. Mức kích thích gia tăng có thể đưa đến năng lực thể hiện tốt hơn thông qua việc giúp bạn luôn trong trạng thái tỉnh táo, tập trung và chú ý cao độ. Kích thích quá mức có thể khiến bạn lo âu về bài kiểm tra và khiến bạn lo lắng, từ đó không thể tập trung làm bài. Khi kích thích quá cao hay quá thấp thì màn thể hiện của bạn cũng sẽ bị tệ đi.

Most students have experienced this phenomenon when taking final exams. Increased arousal can lead to better test performance by helping you stay alert, focused, and attentive. Excessive arousal can lead to test anxiety and leave you nervous and unable to concentrate on the test. When arousal levels are very high or very low, performance tends to be worse.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/the-arousal-theory-of-motivation-2795380

Như Trang.