Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn? Kết quả của một nghiên cứu đã chỉ ra rằng cảm xúc cô đơn của chính bạn thực sự có thể khiến người xung quanh cũng cảm thấy cô theo.

Do you ever feel lonely? The results of one study suggest that your own feelings may actually make the people around you more lonely as well.

22fa0df6d95de5b0678c10c535ef0ee7
Nguồn: WallpaperUP

Theo các kết quả nghiên cứu này, sự cô đơn có thể lan truyền như căn bệnh cảm cúm thường gặp vậy. Mặc dù một vi rút hoặc vi trùng gây cảm cúm có thể lây lan qua tiếp xúc bắt tay, thì sự cô đơn lại có thể truyền đi qua những tương tác xã hội tiêu cực. Một nghiên cứu trong quá khứ đã phát hiện ra rằng người cô đơn có xu hướng hành xử nhút nhát, hay thù hằn, lo âu hoặc vụng về trong các mối quan hệ xã hội hơn. Họ cũng thường phiên giải tương tác xã hội theo cách riêng, và coi một vài hành vi của người khác như một kiểu chối từ hoặc gạt bỏ.

According to the results of the study, loneliness can spread much like the common cold. While a cold or flu bug might be spread through a handshake, loneliness can spread through groups of people via negative social interactions. Past research has found that lonely people tend to act more shy, hostile, anxious, and socially awkward. They also tend to interpret social interactions differently, often seeing certain behaviors in others as a form of rejection or dismissal.

Nghiên cứu với hơn 5,000 tham dự viên. Tại đó, tham dự viên sẽ hoàn thành một bảng hỏi về sự cô đơn, tiết lộ tiền sự bệnh án và tham gia khám 2 – 4 năm/lần trong tổng thời gian 10 năm nghiên cứu. Tham dự viên cũng cho biết những người bạn bè và người thân của là ai, và khá nhiều những người thân hay bạn bè này cũng tham gia vào nghiên cứu. Bằng cách xem xét những kết nối xã hội của tham dự viên và số ngày họ cảm thấy cô đơn trong năm, các nhà nghiên cứu có thể nhìn thấy được cách thức lan rộng của nỗi cô đơn trong các nhóm tham gia nghiên cứu.

The study involved more than 5,000 individuals who were asked to complete a loneliness questionnaire, give a medical history and receive a physical examination every two years to four years over a ten year period. Participants also indicated who their friends and relatives were, and many of these individuals also took part in the study. By looking at the social networks of the participants and the number of lonely days they experienced each year, researchers were able to see how loneliness spread throughout the groups.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng: The study found that:

– Người ta trung bình cảm thấy cô đơn trong khoảng 48 ngày/năm.

People feel lonely for approximately 48 days out of each year, on average.

– Có khoảng 50% sẽ dễ trải nghiệm sự cô đơn nếu người họ thân thiết cũng đang cô đơn.

People are about 50-percent more likely to experience loneliness if someone they are directly connected to feels lonely.

– Phụ nữ dễ bị cô đơn hơn.

Women report experiencing more loneliness

– Cô đơn có khả năng lan rộng trong nhóm phụ nữ hơn đàn ông.

Loneliness is more likely to spread in women’s social networks than in men’s.

– Cô đơn dễ lan rộng hơn trong nhóm bạn bè, hơn là gia đình.

Loneliness is more likely to spread in networks of friends, rather than those of family.

merlin_137997792_34bab548-dc8e-4475-8add-8799153b7424-articleLarge.jpg
Nguồn: The New York Times

Tác động tiêu cực của sự cô đơn. The Negative Impact of Loneliness

Những nghiên cứu đầu tiên đã chỉ ra rằng cô đơn có thể tác động lên vấn đề căng thẳng, sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Nhưng đó không phải là những vấn đề duy nhất mà nỗi cô đơn gây ra cho con người. John Cacioppo, đồng tác giả  của cuốn ‘Cô đơn: Bản chất con người và Nhu cầu kết nối xã hội’, giải thích trong một cuộc phỏng vấn với bản tin U.S. News và World Report, “Người trưởng thành cô đơn tiêu thụ nhiều rượu bia hơn, ít tập thể dục thể thao hơn những người không cô đơn. Chế độ ăn uống của họ có lượng chất béo cao hơn, giấc ngủ của họ kém hơn, và còn rất mệt mỏi vào ban ngày. Sự cô đơn cũng phá vỡ các quy luật của các quá trình ở tế bào bên trong cơ thể người, khiến chúng ta bị lão hóa sớm.”

Earlier research has shown that loneliness can impact stress, heart health, and immunity. But these are not the only areas in which loneliness takes its toll. “Lonely adults consume more alcohol and get less exercise than those who are not lonely,” explained John Cacioppo, co-author of the book Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection in an interview with U.S. News and World Report. “Their diet is higher in fat, their sleep is less efficient, and they report more daytime fatigue. Loneliness also disrupts the regulation of cellular processes deep within the body, predisposing us to premature aging.”

Theo nhiều chuyên gia, cô đơn không nhất thiết cứ phải là ở một mình. Thay vào đó, chính cái con người ta nhận thức về việc ở một mình và bị cô lập mới là cái quyết định. Ví dụ, một sinh viên năm nhất có thể cảm thấy cô đơn mặc dù ở cạnh rất nhiều bạn cùng phòng và bạn cùng lớp khác. Một người đàn ông góa vợ vẫn có thể cảm thấy cô đơn trong những ngày nghỉ ngay cả khi anh ta ở cạnh gia đình và bạn bè.

Loneliness, according to many experts, is not necessarily about being alone. Instead, it is the perception of being alone and isolated that matters most. For example, a college freshman might feel lonely despite being surrounded by roommates and other peers. A widowed man might feel lonely over the holidays even though he is surrounded by his family and friends.

Cô đơn ngày càng trở nên phổ biến. Loneliness Is Becoming More Common

TheLonelyPastor_1400.jpg
Nguồn: Influence Magazine

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cô đơn đã trở nên phổ biến hơn tại Hoa Kỳ. Khi được đề cập trong một bảng hỏi năm 1984, hầu hết những người trả lời đều phản hồi họ có 3 người bạn tâm giao thân thiết. Nhưng câu hỏi này khi được hỏi lại vào năm 2004 thì phản hồi thường gặp nhất là 0 người bạn thân thiết. Không may thay, các chuyên gia tin rằng không phải số lượng các tương tác xã hội mà chính là chất lượng của tương tác mới giúp ta chống lại nỗi cô đơn. Chỉ có 3,4 người bạn thân là đủ để tránh được nỗi cô đơn và giảm thiểu những hậu quả tiêu cực lên sức khỏe có liên quan đến trạng thái tinh thần này.

Researchers also suggest that loneliness is becoming more common in the United States. When polled as part of a 1984 questionnaire, respondents most frequently reported having three close confidants. When the question was asked again in 2004, the most common response was zero confidants. This trend is unfortunate since experts believe that it is not the quantity of social interaction that combats loneliness, but that it is the quality. Having just three or four close friends is enough to ward off loneliness and reduce the negative health consequences associated with this state of mind.

Theo Cacioppo, “Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu ta biết tích cực chủ động tìm đến những con người đang ở ‘ngoài rìa’, giúp họ chỉnh chang lại những mối quan hệ xã hội và kiến tạo một tường rào bảo vệ họ trước sự cô đơn, từ đó cả một mạng lưới xã hội lớn sẽ không bị đứt rời.”

According to Cacioppo, “Society may benefit by aggressively targeting the people in the periphery to help repair their social networks and to create a protective barrier against loneliness that can keep the whole network from unraveling.”

8202b76a7b894b4887450b54487204c1
Đôi khi ta nghĩ mình muốn biến mất, nhưng tất cả những gì ta thực sự muốn là có ai đó tìm ra mình. Nguồn: Pinterest

Tham khảo. View Article Sources

Askt, D. (2008, Sept. 21). A talk with John Cacioppo: A Chicago scientist suggests that loneliness is a threat to your health. The Boston Globe.

Bryner, J. (2009, Dec. 1) Loneliness spreads like a virus. Live Science.

Cacioppo, J. T., Fowler, J. H., & Christakis, N. A. (in press). Alone in the crowd: The structure and spread of loneliness in a large social network. Journal of Personality and Social Psychology.

Hendrick, B. (2009, Dec 1). Loneliness can be contagious. WebMD Health News.

Shute, N. (2008, Nov. 12). Why loneliness is bad for your health. U.S. News and World Report.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/loneliness-can-be-contagious-2795748

Như Trang.