Đặc tính hay phẩm chất làm nên một người anh hùng? Có tồn tại hay không “gen” anh hùng? Theo một nghiên cứu gần đây, thì câu trả lời có thể tùy vào “dạng” anh hùng nào mà ta đang bàn tới.

What characteristics or qualities make a person a hero? Is there a hero gene? According to one recent study, the answer might rest in what type of heroism we are addressing.

Hero-2eg1n38
Nguồn: Year 8 English Online – Global2

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nhóm người “lâu-lâu” mới thực hiện những hành động dũng cảm (kiểu như chạy đến một tòa nhà đang bị cháy và cứu ai đó ra khỏi đường ray tàu sắp chạy đến) không có quá nhiều khác biệt với nhóm chứng là những người không phải anh hùng. Ngược lại, những người dành cả đời để theo đuổi chủ nghĩa anh hùng (như điều dưỡng luôn làm việc với người bệnh và người sắp chết) thực sự có một số đặc trưng tính cách quan trọng như lòng thấu cảm, sự chăm sóc và nhu cầu sống theo đạo đức.

Researchers have found that people who had engaged in one-time acts of bravery (like rushing into a burning building or rescuing someone from the path of an oncoming train) are not necessarily that much different from control groups of non-heroes. By contrast, people who engage in lifelong heroism (such as professional nurses who regularly comfort the sick and dying) do share a number of important personality traits such as empathy, nurturance, and a need to live by a moral code.

Tâm lý học về anh hùng có thể vẫn chưa được tìm hiểu ngọn ngành nhưng nhiều chuyên gia tin rằng con người có khả năng học để trở thành anh hùng. Bạn có những đặc tính để trở thành anh hùng hay không? Sau đây chỉ là một số các đặc tính quan trọng mà các nhà nghiên cứu “gán” cho những anh hùng.

The psychology of heroism might not be well understood, but many experts do believe that it is possible for people to learn to be heroes. Do you have what it takes? The following are just a few of the major characteristics that researchers have ascribed to heroes.

1. Anh hùng thường quan tâm đến sức khỏe và sự an lành của người khác. People who become heroes tend to be concerned with the well-being of others.

hands1-422
Nguồn: ISHN Magazine

Theo các nhà nghiên cứu, lòng thấu cảm và tình yêu thương dành cho người khác là những yếu tố chủ chốt góp phần tạo dựng hành vi anh hùng. Những người lao đi giúp đỡ người khác lúc đối mặt với hiểm nguy và biến cố vì họ thực lòng quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của người khác.

According to researchers, empathy, and compassion for others are key variables that contribute to heroic behavior. People who rush in to help others in the face of danger and adversity do so because they genuinely care about the safety and well-being of other people.

Một nghiên cứu đã phát hiện ra những người có khuynh hướng anh hùng cũng có mức độ thấu cảm cao hơn rất nhiều. Người thực hiện hành động anh hùng luôn quan tâm và muốn chăm sóc cho những người xung quanh và có thể hiểu được cảm giác của những người đang cần giúp đỡ.

One study found that people who have heroic tendencies also have a much higher degree of empathy. People who engage in acts of heroism feel concern and care for the people around them and they are able to feel what those in need of help are feeling.

2. Anh hùng rất giỏi nhìn mọi chuyện từ góc độ của những người khác. Heroes are good at seeing things from the perspective of others.

st_20160416_stbidavid16_2221061-1536x1463
Nguồn: The Straits Times

Các nghiên cứu cũng cho rằng các anh hùng không đơn giản chỉ có lòng yêu thương và sự chăm sóc; họ có sở trường là có thể nhìn nhận mọi chuyện từ góc độ của người khác. Họ có thể đi cả dặm trong đôi giày của người kia, nói một cách ví von. Khi gặp phải một tình huống có ai đó cần giúp đỡ, họ ngay lập tức nhìn thấy bản thân họ trong tình huống tương tự và thấy được mình cần phải làm gì để giúp đỡ đối phương.

Researchers suggest that heroes aren’t just compassionate and caring; they have a knack for being able to see things from the perspective of others. They can ‘walk a mile in another man’s shoes,’ so to speak. When they encounter a situation where an individual is in need, they are immediately able to see themselves in that same situation and see what needs to be done to help.

3. Anh hùng có năng lực và sự tự tin. Heroes are competent and confident.

Muốn chạy đến nơi mà ai cũng sợ cần cả kỹ năng và sự tự tin. CÁc nhà nghiên cứu cho rằng những người có hành động anh hùng thường cảm thấy tự tin vào bản thân và năng lực của chính mình. Khi đối mặt với khủng hoảng, họ có niềm tin rằng mình có thể xử lý được những thử thách và đạt được thành công dù tình huống có tồi tệ thế nào. Một phần sự tự tin này có thể khởi nguồn từ khả năng ứng phó trên trung bình và năng lực xử lý căng thẳng tốt của họ.

It takes both skill and self-confidence to rush in where others fear to tread. Researchers suggest that people who perform heroic acts tend to feel confident in themselves and their abilities. When faced with a crisis, they have an intrinsic belief that they are capable of handling the challenge and achieving success no matter what the odds. Part of this confidence might stem from above-average coping skills and abilities to manage stress.

4. Anh hùng có những “kim chỉ nam” đạo đức mạnh mẽ. Heroes have a strong moral compass.

1806225034_3692692a61_b
Nguồn: Flickr

Theo hai nhà nghiên cứu về chủ nghĩa anh hùng là Philip Zinbardo và Franco, anh hùng có hai phẩm chất thiết yếu khiến họ khác biệt với những người bình thường khác: họ sống bằng những giá trị và sẵn lòng chấp nhận rủi ro về mình để bảo vệ những giá trị đó. Những giá trị và niềm tin cá nhân của họ mang đến cho họ lòng can đảm và quyết tâm để chấp nhận những rủi ro thậm chí cả những mối nguy để sống đúng với những giá trị ấy.

According to heroism researchers Zimbardo and Franco, heroes have two essential qualities that set them apart from non-heroes: they live by their values and they are willing to endure personal risk to protect those values. Their values and personal beliefs give them the courage and resolve to endure risk and even danger in order to adhere to those principles.

5. Trang bị kỹ năng và tham gia huấn luyện có thể tạo nên sự khác việt. Having the right skills and training can make a difference.

Rõ ràng là được đào tạo hoặc có sức mạnh thể chất để xử lý khủng hoảng đóng một vai trò lớn trong việc quyết định một ai đó có trở thành anh hùng hay không. Trong những tình huống nơi những người cứu trợ “tương lai” không biết cách làm hay thiếu sức mạnh thể chất hơn người để tạo ra sự khác biệt thì khả năng là con người ta sẽ khó mà giúp đỡ và không tìm ra những hành động mang tính trực tiếp hơn. Và trong nhiều trường hợp, đây có khi lại là điều tốt; sau cùng, người nào cứ “nhắm mắt nhắm mũi” mà lao vào nguy hiểm lại có thể gây khó khăn cho những người làm công tác cứu trợ thực sự. Những người được đào tạo và có năng lực, có kinh nghiệm và được đào tạo các kỹ năng sơ cấp cứu sẽ sẵn sàng “dấn thân’ khi kỹ năng của họ có “đất dụng võ”.

Clearly, having the training or physical ability to deal with a crisis can also play a major role in whether or not people become heroes. In situations where would-be rescuers lack the know-how or sheer physical strength to make a difference, people are less likely to help or are more likely to find less direct ways to take action. And in many cases, this approach is probably best; after all, people senselessly rushing into a dangerous situation can pose even more difficulties for rescue workers. People who are trained and capable, such as those with first aid training and experience, are more ready and able to step up when their skills are needed.

6. Anh hùng sẽ luôn hướng về phía trước dù phải đối mặt với sợ hãi. Heroes keep going even in the face of fear.

Một người lao vào một tòa nhà bốc cháy để cứu người không chỉ cực kỳ can đảm mà họ còn sở hữu một năng lực vượt qua nỗi sợ hãi. Các nhà nghiên cứu cho rằng những người anh hùng về bản chất đều là những kẻ suy nghĩ tích cực, điều này góp phần giúp họ bỏ qua được mối nguy trước mắt mà tình huống mang lại, đồng thời hướng vào kết quả lạc quan hơn. Trong nhiều trường hợp, những người này có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn người khác. Nhiều người tử tế và tốt bụng vẫn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy. Những kẻ dám lao vào hành động thường là những người dám “liều” hơn cuộc sống.

A person who rushes into a burning building to save another person is not just extraordinarily brave; he or she also possesses an ability to overcome fear. Researchers suggest that heroic individuals are positive thinkers by nature, which contributes to their ability to look past the immediate danger of a situation and see a more optimistic outcome. In many cases, these individuals may also have a higher tolerance for risk. Plenty of caring and kind people might shrink back in the face of danger. Those who do leap into action are typically more likely to take greater risks in multiple aspects of their lives.

7. Anh hùng luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu, dù có bao thất bại. Heroes keep working on their goals, even after multiple setbacks.

successful-people-who-failed-at-first
Nguồn: Wanderlust Worker

Kiên trì là một phẩm chất thường gặp khác ở các anh hùng. Trong một nghiên cứu năm 2010, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng người được cho là anh hùng thường có góc nhìn tích cực về những sự kiện tiêu cực. Khi bị mắc một căn bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng, người có thiên hướng anh hùng tập trung vào cái tốt có thể xuất hiện từ những tình huống này, như việc mình lại trân trọng cuộc sống hơn hoặc gần gũi hơn với người mình yêu thương.

Persistence is another quality commonly shared by heroes. In one 2010 study, researchers found that people identified as heroes were more likely to put a positive spin on negative events. When faced with a potentially life-threatening illness, people with heroic tendencies might focus on the good that might come from the situation such as a renewed appreciation for life or an increased closeness with loved ones.

“Quyết định hành xử như một anh hùng là một lựa chọn của nhiều người trong chúng ta trong một số thời điểm nhất định. Bằng cách hình dung anh hùng như một đặc trưng tổng quát trong bản chất con người, không phải là đặc điểm gì hiếm có khó tìm của một số “kẻ được chọn”, ta nhận thấy rằng chủ nghĩa anh hùng là một cái gì đó có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, từ đây gợi lên cảm hứng cho nhiều người trong chúng ta đáp lại tiếng gọi đó,” Zeno Franco và Philip Zimbardo – hai nhà nghiên cứu về chủ nghĩa anh hùng chia sẻ.

“The decision to act heroically is a choice that many of us will be called upon to make at some point in time. By conceiving of heroism as a universal attribute of human nature, not as a rare feature of the few “heroic elect,” heroism becomes something that seems in the range of possibilities for every person, perhaps inspiring more of us to answer that call,” write heroism researchers, Zeno Franco and Philip Zimbardo.

Kết luận. Final thoughts

Các nhà nghiên cứu đã thấy rằng dù nhìn theo chiều hướng nào, thì anh hùng không quá khác biệt so với hầu hết chúng ta. Tuy nhiên, có một số kỹ năng bạn có thể xây dựng giúp tăng cường những đặc tính của một anh hùng. Xay dựng lòng thấu cảm, phấn đấu để mình giỏi giang hơn, có kỹ năng hơn và kiên trì khi đối diện với những chướng ngại là tất cả những năng lực bạn có thể tích lũy theo thời gian. Theo đó, bạn có thể cải thiện năng lực giúp đỡ người khác và xử lý tình huống thành công những lúc cần kíp.

Researchers have found that in a lot of ways, heroes are not all that different from most people. However, there are a number of skills you can build that can boost your hero characteristics. Building empathy, becoming competent and skilled, and being persistent in the face of obstacles are all abilities you can work on over time. By doing so, you can improve your ability to help others and come through in times of need.

PsychologyOfSuperheroes
Nguồn: Shrink Tank

Tham khảo. Sources

Staats, S., Wallace, H., Anderson, T., Gresley, J., Hupp, J. M. Weiss, E. (2009). The hero concept: Self, family, and friends who are brave, honest, and hopeful. Psychological Reports, 104, 820-832.

Nguồn. References:

Walker, L. J., Frimer, J. A., & Dunlop, W. L. (2010). Varieties of moral personality: Beyond the banality of heroism. Journal of Personality, 78, 907-942.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/characteristics-of-heroism-2795943

Như Trang.